motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

U Krasnali

 

Rytmika Tańce Gimnastyka
środa 12:40 - 13:05 poniedziałek 10:00 - 10:30 czwartek 09:35 - 10:05
piątek 09:10 - 09:35 czwartek 14:00 - 14:30  

 

 


W październiku Krasnale przyswoiły wiedzę z następujących tematów:

 

Ja i moja rodzina (1 – 5 października)

Dzieci:

• interesowały się otaczającym światem

• wyrabiały wrażliwość na los opuszczonych zwierząt przy okazji realizacji Dnia Kundelka

• poznały literę E e

• utrwalały wiedzę na temat figur geometrycznych - prostokąt, kwadrat – tworzyły szeregi dynamiczne, mozaiki i

  mandale

• w trakcie zajęć w Mediatece zapoznały się z propozycjami z programu Ogólnopolskiej Kampanii „Małe czy duże

  przyda się naturze” oraz praktycznie wykorzystały wiedzę na temat obsługi komputera

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem na dywanie w trakcie zajęć wstępnych

• wzmacniały więź i współpracę w zespole

• uczyły się kroków podstawowych poloneza

• uczyły się wierszy patriotycznych

 

Jesień w parku i w ogrodzie (8 – 12 października)

Dzieci:

• uwrażliwiały się  na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, ruch, kompozycję

• odczuwały w różnych sytuacjach piękno jesiennego krajobrazu

• prowadziły ukierunkowane obserwacje

• poznały przyczyny zmiany barwy liści jesienią oraz powód ich opadania

• poznały wybrane grzyby jadalne i niejadalne

• uświadomiły sobie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących

• przedstawiały piękno jesiennego krajobrazu w pracach plastyczno - tecznicznych

• otoczyły troską i zainteresowaniem nowoprzybyłą koleżankę, dbały o dobrą atmosferę wspólnych zabaw i działań

• w trakcie wizyty na poczcie poznały pracę listonosza i drogę listu; wysłały pocztówki o Warszawie w ramach realizacji projektu niepodległościowego

• wzbogaciły swoje doświadczenia plastyczne w pracowni ceramicznej (w trakcie wycieczki do Mostówki)

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• poznały cyfrę 2

 

Bezpieczna droga do przedszkola (15– 19 października)

Dzieci:

• uświadomiły sobie, że nie wolno oddalać się samowolnie od grupy; słuchały poleceń dorosłych

• poszerzyły wiedzę nt. pieszego ruchu drogowego: sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

• utrwalały w praktyce zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

• prowadziły obserwacje ukierunkowane, poznały wybrane właściwości fizyczne dźwięku

• podejmowały rywalizację w zabawach ruchowych w duchu fair play

• starały się bezpiecznie organizować sobie czas wolny w sali i w ogródku

• potrafiły właściwie zachowywać w trakcie koncertu, spektaklu; utrwaliły sposoby podziękowania artystom za występ

• kształtowały odporność emocjonalną

 

Pobaw się ze mną  (22 – 26 października)

Dzieci:

• wykazały się otwartością w kontaktach z gośćmi w przedszkolu

• rozwijały zainteresowania muzyką klasyczną i ludową; utrwalały podstawowe kroki taneczne, grały na wybranych

  instrumentach

• akceptowały ustalone zasady i stosowały się do nich

• wzmacniały więzi z rodzicami

• kształtowały poczucie odpowiedzialności za innych oraz wrażliwość na potrzeby innych

• respektowały inności drugiego człowieka i jego prawa (w nawiązaniu do Dnia Ludzi Starszych)

• uświadomiły sobie potrzebę dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie

• poznały literę I i

• wykonały proste instrumenty perkusyjne

 

Cicho, cichuteńko…(29 października – 2 listopada)

Dzieci:

• oswajały się z tematem przemijania, odchodzenia

• wyrabiały szacunek i delikatność w stosunku do osób w żałobie

• systematycznie wykonywały swoje obowiązki związane z ładem i porządkiem - w domu i w przedszkolu

• radziły sobie z emocjami

• poznały wybrane miejsca pamięci (w trakcie zajęć komputerowych)

• doskonaliły sztukę składania papieru (origami płaskie z koła i kwadratu)

• uczyły się pokonywać lęk przed ciemnością (bajka terapeutyczna)

• aktywnie słuchały muzyki klasycznej   

 

We wrześniu Krasnale pracowały przy zagadnieniach:

 

Nasze przedszkole (3 – 7 września)

Dzieci:

● poznały nowe pomieszczenia w przedszkolu

● przypomniały sobie zasady i normy funkcjonujące w przedszkolu i ujęły je w Kodeks przedszkolaka

● zaopiekowały się nowym kolegą, stwarzając mu warunki do adaptacji

● stwarzały atmosferę i warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie

● doskonaliły umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb

● kształtowały poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

● rozbudzały poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

● wspierały aktywność i samodzielność swoją i innych dzieci w grupie

● doskonaliły umiejętność współpracy w grupie

● wyrażały sympatię i szacunek do osób najbliższych

● kształtowały takie postawy jak koleżeństwo, przyjaźń

● stworzyły Kodeks Przedszkolaka 

● zapoznały się z Kodeksem Małego Badacza

● badały właściwości powietrza

● dyskutowały na temat Powietrze a ekologia

 

Ja ty – to my! (10 – 14 września)

Dzieci:

 ●    przyswoiły  pojęcie przyjaciel

 ●    uwrażliwiały się na potrzeby innych

 ●    rozwijały aktywność twórczą i ekspresję plastyczną

 ●    rozbudzały w sobie poczucie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy

 ●    doskonaliły sprawność w posługiwaniu się sztućcami, nożyczkami i innymi przyborami

 ●    ćwiczyły codziennie umiejętności grafomotoryczne

 ●    rozpoznawały i nazywały swoje emocje

 ●    rozwijanie zdolności wyrażania emocji gestem, słowem i mimiką twarzy

 ●    doskonaliły umiejętność współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu

 ●    wzbudzały postawę empatii

 ●    poznały literę A a

 ●    brały udział w różnorodnych ćwiczeniach rozwijających mowę i słuch

 ●    tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem powietrza oraz zabawki działające z wykorzystaniem powietrza (np.   

        samolociki, helikopterki)

 

To jestem ja (17 – 21 września)

Dzieci:

●     kształtowały świadomość swojego ciała

●     rozwijały umiejętność kreowania swojego pozytywnego wizerunku

●     kształtowały wrażliwości estetycznej w trakcie oglądania dzieł sztuki

●     przyswoiły różne formy świętowania urodzin

●     kształtowały wiarę w siebie i we własne możliwości

●     śpiewały, tańczyły grupowo i indywidualnie

●     rozpoznawały wybrane zjawiska atmosferyczne

●     wznosiły budowle z piasku w zespole i w parach

●     ubierały się stosownie do pogody, pomagamy sobie wzajemnie

●     poznały cyfrę 1

           

Lecą liście kolorowe (24– 28 września)

Dzieci:

●     utrwalały charakterystyczne cechy pór roku

●     z uwagą słuchały utworu literackiego i swobodnie się o nim wypowiadały

●     rozwijały swoją percepcję zmysłową

●     poznały literę O o

●     rozwijały swoje umiejętności matematyczne

●     tworzyły własne kompozycje z materiału przyrodniczego, mozaiki geometrycznej, gotowych elementów, sznurka,

        patyczków, guzików, rurek itp.

●     zauważały piękno jesiennych drzew, tworząc różnorodne prace

●     rozwijały swoją aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną

●     dbały o sprawność fizyczną, biorąc udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia porannych i gimnastycznych, w

        zabawach terenowych, tropiących, badawczych itp.

●     wzięły udział w Pikniku Rodzinnym oraz w zabawie z okazji Dnia Chłopaka (wspólnie z dziećmi z grupy V „Żabki”)

 

 

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.