pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
misie
motylki

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

tel: 22 835-08-09

U Krasnali

Tematyka zajęć w kwietniu

Tydzień I: Malujemy pisanki

- składanie w całość obrazków pociętych na cztery lub więcej części

- sprawne rysowanie po śladzie

- znajomość tradycji związanych ze świętami

- odczytywanie przepisu kulinarnego zakodowanego prostymi symbolami

Tydzień II: Dzień i noc

- nazywanie niektórych gaunków zwierząt występujących w Polsce, wypowiadanie się na temat ich wyglądu oraz środowiska życia

- rozumienie stałego następstwa dnia i nocy i przedstawienie go w formie graficznej

- dostrzeganie różnic w wyglądzie nieba w ciągu dnia i nocą

Tydzień III: Kodeks małego ekologa

- wnioskowanie o obserwowanych zmianach zachodzących w rozwoju roślin

- opisywanie niektórych zjawisk atmosferycznych zachodzących wiosną

- rozumienie znaczenia Światowego Dnia Ziemi

- segregowanie odpadów

- rozumienie znaczenia recyklingu

- grupowanie przedmiotów według określonych kryteriów

- stosowanie zasad oszczędzania wody

Tydzień IV: Dbamy o zdrowie

- dbanie o zdrowie i higienę osobistą

- dostrzeganie zależności między podejmowaniem działań prozdrowotnych, a chorobami

- nazywanie i wskazywanie części ciała

- znajomość zawodu kucharki

- wskazywanie produktów zdrowych i niezdrowych i uzasadnianie swojego wyboru

- właściwe używanie prostych narzędzi kuchennych

- rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów potrzebnych do higieny jamy ustnej

Tydzień V: Bądźmy eko

- kształtowanie w sobie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego

- rozumienie potrzeby ochrony środowiska

- rozumienie pojęcia recykling


Tematyka zajęć w marcu

Tydzień I: Bawimy się kolorami

- dostrzeganie tego samego koloru w różnych obiektach

- dostrzeganie różnic w obrazkach

- sprawność rąk do rysowania po śladzie

- tworzenie oryginalnych konstrukcji przestrzennych

Tydzień II: Poznajemy instrumenty

- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia

- wskazywanie kierunku pochodzenia dźwięku

- rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów

- aktywne uczestniczenie w zabawach ortofonicznych

- wykonywanie improwizacji instrumentalno-muzycznych

- śpiewanie poznanych piosenek

- słuchanie muzyki poważnej w pełnym skupieniu

Tydzień III: Szukamy wiosny

- wnioskowanie o zaobserwowanych zmianach w przyrodzie

- opisywanie niektórych zjawisk atmosferycznych

- rozpoznawanie odgłosów przyrody

- poznanie cyklicznych następstw pór roku

- rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów

- prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych

- współpraca podczas wykonywania zadań zbiorowych

- poznanie warości odżywczych niektórych roślin

- rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków

- rozumienie pojęcia: zwiastuny wiosny

Tydzień IV: Wiosenne porządki

- prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych

- poznanie nazw i zastosowania wybranyh narzędzi ogrodniczych

- prawidłowe korzystanie z narzędzi porządkowych

- umiejętność narysowania ogrodu uprawnego z pomocą  dorosłego

- poznanie pomiarów długości (mierzenie krokiem)

- poznanie etapów czynności pielęgnacyjnych na działce uprawnej


Tematyka zajęć w lutym

Tydzień I: Kim ja będę?

- poczucie własnej wartości

- dostrzeganie mocnych stron i umiejętności

- określanie cech charakterystycznych danego zawodu

- logiczne myślenie i wyciąganie wniosków

Tydzień II: Lubimy się śmiać

- współdziałanie w zespole

- orientacja w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej

- wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej

- regulowanie swojego oddechu

- odtwarzanie rytmów w określony sposób

Tydzień III: Lubimy eksperymentować

- współdziałanie w zespole

- prawidłowe reagowanie na pozytywne i negatywne uwagi

- znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment

- podawanie charakterystycznych cech rzeczy i zjawisk

- przeprowadzanie prostych eksperymentów badawczych

- wnioskowanie o wprowadzonych i zaobserwowanych zmianach

- rozumienie pojęcia pojemności naczyń

- szacowanie wielkości "na oko"

- samodzielne badanie produktów spożywczych oraz eksperymentowanie z ich mieszaniem i łączeniem

Tydzień IV: Zimowe zabawy

- koncentrowanie uwagi na wykonywanych czynnościach

- dbanie o zdrowie swoje i innych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- właściwe reagowanie na sygnał

- czerpanie radości ze współzawodnictwa, nie zażanie się z powodu przegranej


Tematyka zajęć w styczniu:

Tydzień I: Bajki, baśnie, bajeczki

- dostrzeganie szczegółów ilustracji

- uważne słuchanie utworów literackich

- odpowiadanie na pytania związane z treścią utworu

- przeglądanie książek

- stosowanie w wypowiedziach nowego słownictwa: biblioteka, czytelnik

- grupowanie książek w sensowny sposób

- wymienianie przedmiotów przedstawionych na obrazku

Tydzień II: Karnawałowe stroje

- odgrywanie ról

- posługiwanie się rekwizytami

- układanie krótkich opowiadań związanych z obrazkiem

- poznanie słowa: karnawał

- przejawianie opiekuńczego stosunkyu do zwierząt

- poznanie tradycji z okresem karnawału

Tydzień III: Prezenty dla babci i dziadka

- dostrzeganie potrzeb i pragnień innych członków rodziny

- opowiadanie własnymi słowami treści utworu

- opisywanie wyglądu swoih dziadków

- dostrzeganie i rysowanie postaci człowieka

- poznanie tradycyjnych zabaw z dawnych lat

- odczuwanie radości i przyjemności z przygotowywania prezentów dla babci i dziadka

- odczytywanie przepisów kulinarnych

Tydzień IV: Czyj to dom?

- poznanie różnych znaczeń słowa: dom

- rozpoznanie i nazywanie typy domów ludzi

- nazywanie domów wybranych gatunków zwierząt

- stosowanie pojęcia: para

- stosowanie określeń stosunków przestrzennych

Tydzień V: Gdzie mieszkasz?

- wypowiadanie się na temat swojego domu

- poznanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych

- wykazywanie orientacji w przestrzeni

- dopasowywanie zwierzęcia do jego domu

- poznanie czym jest schronisko dla zwierząt

- poznanie swojej narodowości

- wskazywanie na mapie Polski największych miast


Tematyka zajęć w grudniu:

Tydzień I: Witaj Zimo

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy

- nazywanie aktualnej pory roku i opisywanie jej cech charakterystycznych

- rozpoznawanie odgłosów z otoczenia

- dostosowywanie ubrań do pory roku

- dostrzeganie zmian w przyrodzie w różnych porach roku

Tydzień II: Mikołaju, Czekamy!

- poznanie krajobrazów dalekiej północy

- poznanie wyglądu i sposobu życia reniferów

- poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- samodzielne projektowanie upominków dla bliskich

- właściwe zachowanie się przy stole podczas wieczerzy wigilijnej

Tydzień III: Zabawa w teatr

- dostrzeganie elementów humorystycznych w utworze literackim

- odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem

- iscenizowanie opowiadania

- znajomość pojęć: daleko-blisko, wysoko-nisko

- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

- prawidłowe stosowanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

- wykonywanie zadań w zabawach przy akompaniamenie muzycznym

- formułowanie ogólnień typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne

- składanie pociętych obrazków na 4 lub więcej części, zawierających wiele szczegółów

Tydzień IV: Stroimy choinkę

- wypowiadanie się na temat uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu

- znajomość niektórych tradycji związanych ze świętami

- stosowanie określeń: mały, duży, mniejszy, większy

- grupowanie przedmiotów w określonych kryteriach

- rozpoznawanie drzew iglastych

- dokarmianie ptaków w ogrodzie


Tematyka zajęć w październiku:

- moja rodzina i ja

- droga do przedszkola

- leśne odgłosy

- kącik zabawek

 

Wiersz  na październik:

D. Gellner "Jesień u fryzjera"

Przyszła jesień do fryzjera

Proszę mną się zająć teraz!

Lato miało włosy złote

Ja na rude mam ochotę.

No bo niech pan spojrzy sam

Rudo tu i rudo tam.

Mówi fryzjer: rzeczywiście!

Dookoła rude liście.

Ruda trawa, rude krzaki

Chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura

Już gotowa jest fryzura!

Woła jesień: w samą porę!

Płacę Panu Muchomorem.

 

Piosenki na październik:

Pani Jesień

Dzisiaj do przedszkola, przyszła Pani Jesień

W brązowym koszyczku różne dary niesie.

Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki

Zielone ogórki niebieskie śliweczki.

Ref. Kolory jesieni, żółty i brązowy

Czerwony zielony i pomarańczowy.

 

Jeżyk i liście

1. Szur, szur, szur, liści góra.

Szur, szur, szur, coś tam szura...

Ref. Człapu człap, człapu człap

Kolorowe liście łap!

2. Czy Ty wiesz, co tam siedzi?

Czarnym oczkiem dzieci śledzi.

Ref. Człapu człap, człapu człap

Kolorowe liście łap!

3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur w liściach cały.

Ref. Człapu człap, człapu człap

Kolorowe liście łap!


Tematyka zajęć w miesiącu wrześniu:

- pierwsze dni w przedszkolu

- moje przedszkole

- kwadrat to dziwna figura

- kto się boi hałasu?

- zaczarowane mieszkanko

- dzielny przedszkolak

- pory roku

- to ja czy nie ja? kogo widzę w lustrze

- spacer leśną ścieżką, jesienny koszyk

- w sklepie warzywnym

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.