motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

U Krasnali

 

Rytmika Taniec Gimnastyka Religia Język angielski
środa
12:40 - 13:05
poniedziałek
10:00 - 10:30
czwartek
09:35 - 10:05

środa
13:30 - 14:30

wtorek
11:05 - 11:35
piątek
09:10 - 09:35
czwartek
14:00 - 14:30
   

czwartek

11:05 - 11:35

 


W czerwcu Krasnale przyswoją wiedzę z następujących tematów:

 

Van Gogh u Krasnali, czyli Tydzień Optymisty (3 – 7 czerwca 2019)

Dzieci:

• udoskonalą koncentrację podczas wykonywania zadania

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia

• rozwiną kreatywną postawę, wyobraźnię i fantazję

• kształtować będą swoje sprawności manualne

• udoskonalą umiejętności swobodnego wypowiadania się w formie plastycznej

• utrwalą swoje prawa i obowiązki

• budować będą poczucie własnej wartości, zaufanie, lojalność

• kształtować będą dobrą samoocenę

• będą świadome potrzeby przyjaźni

• kształtować będą pozytywne cechy charakteru, np. odwagę, dobroć, optymizm

• doceniać będą osiągnięcia własne i innych

• będą wrażliwe na rozumienie innych

• stymulować będą empatię

• poszerzą wiedzy o świecie

• rozwijać będą swoją życzliwość i szacunek wobec innych ludzi

• będą określać obowiązki względem siebie samych i innych

• będą poczuwać się do odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań

• naucza się tańca do melodii indiańskiej

• zapoznają się z folklorem rdzennych Amerykanów

 

Wakacje tuż-tuż, czyli czas pożegnań (10 – 14 czerwca 2019)

Dzieci:

• wdrożą się do stosowania form grzecznościowych, umiejętności przedstawiania się i zwracania

bezpośrednio do rozmówcy

• będą uważnie słuchać i rozwijać zainteresowanie książką i czytaniem

• nabędą  przeświadczenia o potrzebie współpracy

• rozwiną umiejętności wyciągania wniosków – łączenia przyczyny ze skutkiem

• rozwiną ciekawość poznawczą; czerpać będą radość ze wspólnego eksperymentowania

• będą świadome, że mogą przeżywać miłe i przykre uczucie

• dostrzegać będą potrzeby innych i sprawiać im będą przyjemności

• wdrażać się będą do rozumienia przemijającego czasu – stałych następstw

 

Świat owadów (17 – 21.06.2019)

Dzieci:

• poznają cykl rozwojowy motyla

• wdrożą się do opanowania pojęcia symetrii

• poznają zjawisko chromatografii bibułowej

• kształtować będą empatyczny stosunek do świata zwierząt

• poznają pojęcie ‘liczba dwucyfrowa’

• rozwiną spostrzegawczość, wyobraźnię, kojarzenie i logiczne myślenie

• kształtować będą umiejętności społeczne i kompetencje miękkie

• rozwiną pamięć

• odczuwać będą radość i zadowolenie z pokonywania trudności

• utrwalą wiadomości dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania zabaw i ćwiczeń

• poszerzą wiedzę i rozwiną zainteresowania przyrodnicze

 

Uroki lata (24 – 28.06.2019)

Dzieci:

• utrwalą cechy charakterystyczne dla pór roku

• określą zmiany zachodzące w przyrodzie

• będą rozpoznawać i nazywać kwiaty

• kształtować będą postawę szacunku wobec przyrody

• rozpoznawać będą pogodę i warunki atmosferyczne charakterystyczne dla lata

• utrwalą zasady zachowania się podczas burzy

• poszerzą wiedzę na temat mieszkańców łąki

• utrwalą informacje na temat owoców i warzyw, które rosną latem; przygotują zdrowy deser

• utrwalą informacje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz numery alarmowe

 


W maju Krasnale poszerzą wiedzę z następujących tematów:

 

Mieszkam w Polsce (6 – 10.05.2019)

Dzieci:

• utrwalą pojęcie ‘stolica’

• przypomną sobie legendy warszawskie

• utrwalą symbole narodowe

• poznają twórczość artystów z rejonu Bałkanów

• udoskonalą umiejętność konstruowania gry planszowej

• nabędą poczucia przynależności narodowej

• utrwalą wiedzę związaną z folklorem narodowym oraz kroki poloneza

 

Na wsi (3 – 17.05.2019)

Dzieci:

• udoskonalą umiejętność uważnego słuchania tekstu czytanego

• przyswoją nowe wiadomości dotyczących wsi

• utrwalą nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, rozpoznawać będą ich głosy

• utrwalą wiedzę na temat produktów mlecznych

• utrwalą wiedzę o pracy rolnika

• wskażą podobieństwa i różnice między zwierzętami

• pobudzą procesy myślenia, spostrzegania, refleksyjnego reagowania

• będą wrażliwe na charakter słuchanej muzyki i zmiany w  muzyce

• rozwiną poczucie rytmu

• utrwalą poznane tańce i piosenki

• doskonalić będą umiejętności dostrzegania regularności w układzie

 

Święto Mamy i Taty (20 – 24.05.2019)

Dzieci:

• utrwalą wiadomości o kontynentach i ludziach tam zamieszkujących

• utrwalą pojęcie ‘portret’

• będą uważnie słuchać komunikatów

• rozwiną umiejętności pracy w zespole

• kształtować będą wyobraźnię ruchową i słuchową

• będą samorzutnie organizować sobie zabaw w ogródku

• utrwala wiedze na temat różnych zawodów

• poszerzą słownictwo ogólne

• czerpać będą radość z własnoręcznie wykonanych prac i z obdarowywania bliskich prezentami

 

W ZOO (27 – 31.05.2019)

Dzieci:

• wzbogacą wiedzę na temat zwierząt egzotycznych

• będą wrażliwe na przyrodę i potrzeby zwierząt

• poznają różne gatunki zwierząt z rodziny kotowatych; zauważą różnice i podobieństwa między gatunkami kotów

• wzbogacą wiedzę na temat zwierząt mieszkających w zoo

• będą wrażliwe na piękno

• rozwiną zainteresowania światem zwierząt morskich

• będą badać właściwości skał

 


W kwietniu Krasnale przyswoją wiedzę z następujących tematów:

 

Dzień i noc (1 – 5 kwietnia 2019)

Dzieci:

• udoskonalą umiejętność analizy sylabowej wyrazów

• utrwalą wiedzę na temat cyklu dobowego

• rozwiną pamięć słuchową i muzyczną oraz wyobraźnię słuchową

• poznają grający sprzęt muzyczny – dawny i dzisiejszy (np. adapter, odtwarzacz CD)

• nauczą się kołysanki

• utrwalą wiedze na temat zwierząt i ich trybu życia

• rozwiną kreatywność i zdolności manualne

• kształtować będą umiejętności społeczne i kompetencje miękkie (współpraca w parach, w grupie)

• obserwować będą tworzenie się pary wodnej; spróbują wyjaśnić obieg wody w przyrodzie

• wskażą walory estetyczne przyrody

• będą rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne

• uświadomią sobie niebezpieczeństwa wynikające z niektórych zjawisk pogodowych

• będą dzielić się własnymi doświadczeniami

• rozwiną orientację w przestrzeni

• utrwalą wiedzę na temat tego, że Ziemia krąży wokół Słońca

• będą odkrywać, kształtować poczucie sprawstwa, szukać różnych dróg rozwiązań

• rozwiną umiejętności kierowania własnymi działaniami badawczymi

 

W zdrowym ciele zdrowy duch (8 – 12.04.2019)

Dzieci:

• będą kształtować postawę prozdrowotną: utrwalą jakie są wartości odżywcze wybranych artykułów spożywczych, będą utrwalać nawyki higieniczne, nabiorą przekonania, że zdrowe produkty są smaczne, nauczą się przyrządzać zdrowe jedzenie

• będą doskonalić swoje zmysły; poznają w różny sposób owoce i warzywa

• przypomną sobie budowę, działanie i bezpieczną obsługę miksera i sokowirówki

• będą przestrzegać ustalonych zasad zachowania podczas zajęć kulinarnych

• w czasie codziennych działań będą budziły wiarę we własne możliwości

• doskonalić będą umiejętność nazywania swoich i cudzych emocji oraz wyrażanie swoich stanów emocjonalnych

• będą dbać o bezpieczeństwo własne i innych

• poszerzą wiadomości na temat roli i pracy lekarza; spróbują zniwelować lęk przed pracownikami służby zdrowia

• utrwalą numery alarmowe i sposoby powiadamiania o wypadku

• w miarę możliwości rozpoznawać będą zagrożenia płynące z samodzielnego zażywania lekarstw i środków chemicznych

 

Wielkanoce jajka malowane (15 – 19.04.2019)

Dzieci:

• utrwalą zwyczaje związane z Wielkanocą, np. lany poniedziałek; kultura obchodzenia tego zwyczaju

• zrozumieją potrzebę hodowania roślin

• nauczą się eliminować niepotrzebne napięcie mięśniowe

• rozwiną umiejętność intuicyjnej oceny pojemności naczyń

• nabędą przekonania o tym, że ilość płynów nie zmienia się w zależności od kształtu pojemnika, do którego go nalejemy

• będą wyrażać i uzasadniać własne zdanie

 

Chrońmy naszą planetę (23 – 26.04.2019)

Dzieci:

• nauczą się oszczędzania wody, energii i ochrony środowiska

• rozwiną umiejętność łączenia ze sobą różnych materiałów

• odkryją swoje różne zdolności

• zaprezentują otaczający świat za pomocą prac plastycznych

• dostrzegą piękno przyrody i zrozumieją konieczności jej szanowania

• przypomną sobie zasady segregowania śmieci i poprą wiedzę praktycznym działaniem

 

Majowe święta (29.04 – 2.05.2019)

Dzieci:

• wykorzystają okazje do okazywania poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny, szacunku do symboli narodowych

• utrwalą wizerunek flagi

• będą wyciągać wnioski z prowadzonych obserwacji przyrodniczych; utrwalą wiadomości nt. wiatru

• będą wskazywać na mapie granice Polski, stolicę, większe miasta i rzeki, rozróżniać krajobrazy: nizinny, nadmorski, górski

• poznają folklor wybranych regionów Polski

• będą samodzielnie i spontanicznie organizować sobie zabawy w ogródku przedszkolnym

 

 

 

W marcu Krasnale przyswoją wiedzę z następujących tematów:

Kolorowy wokół świat (4 – 8 marca 2019)

• rozwijanie twórczej postawy

• poznawanie nowych technik plastycznych

• wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt

• budzenie wrażliwości estetycznej

• rozwijanie wyobraźni

• doskonalenie umiejętności określania i porównywania wielkości

• wyrabianie szybkości, wytrzymałości, zwinności, gibkości

• poprawa kondycji całego ciała

• wykorzystywanie okazji do obserwacji, eksperymentowania, wyciągania wniosków

• poznanie obrazu graficznego litery S

• kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

• kształtowanie poprawnej postawy ciała

• wyrabianie zwinności, gibkości

• respektowanie praw innych

• wyrabianie szacunku dla innych

 

Muzyka wokół nas (11 – 15 marca 2019)

• wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów; poznanie brzmienia instrumentu – harfy

• wykorzystywanie okazji do aktywnego słuchanie muzyki

• tworzenie muzyki

• wykonanie prostych instrumentów perkusyjnych

• rozwijanie ekspresji ruchu

• doskonalenie reakcji na sygnał

• rozwijanie aparatu mowy

• kształtowanie kreatywnych działań

• wykonywanie ćwiczeń logopedycznych

• stwarzanie okazji do rozpoznawania i nazywania emocji; przedstawianie własnych emocji w różny sposób: w dramie, teatrze pantomimie, itp.

• klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy

• rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z ich przeżywaniem; szanowanie emocje swoich i innych

• wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych i technicznych

• odkodowywanie informacji zapisanych w postaci obrazków

• poznanie obrazu graficznego cyfry 7; kształtowanie pojęcia liczby 7, przeliczanie i porównywanie liczebność zbiorów

• rozwijanie płynności ruchów, np. poprzez ćwiczenia ze wstążka, chustą

• eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

 

Nadchodzi wiosna (18 – 22 marca 2019)

• przypomnienie wiadomości na temat pór roku; utrwalenie wiedzy na temat zjawisk zachodzących wiosną

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej w trakcie śledzenia kolejnych etapów rozwoju rośliny

• samodzielne ubieranie się stosownie do pogody

• poznanie obrazu graficznego litery Z

• wdrażanie do prowadzenia prostej hodowli rośliny

• rozwijanie świadomości własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej

• tworzenie radosnej atmosfery, sprzyjającej osiąganiu sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólnej satysfakcji z

pokonywania trudności

• wzbogacanie wiedzy na temat wędrówki ptaków

• regulowanie oddechu

• wzmacnianie mięśni grzbietu i ramion, wykonywanie  ćwiczeń prostujących kręgosłup

• orientowanie się w przestrzeni

 

Wiosenne sprzątanie (25 – 29 marca 2019)

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu

• rozwijanie logicznego myślenia

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz orientacji na kartce papieru

• aktywne i bezpieczne uczestniczenie w świecie cyfrowym

• rozwijanie myślenia krytycznego i kreatywnego

• poznanie obrazu graficznego litery Ł

• nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako wymiany informacji

• wzmacnianie mięśni kończyn górnych i dolnych

• zwracanie uwagi na precyzję wykonywanych ćwiczeń

• kształtowanie ruchów chwytnych dłoni i stóp

• utrwalenie i zrozumienie wiedzy na temat mycia rąk – cel, technika, efekty

• wyjaśnienie pojęcia „higiena”

 

 

W lutym Krasnale przyswoją wiedzę z następujących tematów:

Zabawy na śniegu (4 – 8 lutego)

Dzieci:

• poznają litery W w

• rozwiną słuch fonematyczny

• usprawnia małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową

• rozwiną logiczne myślenie poprzez klasyfikowanie obiektów

• rozbudzą ciekawość świata w trakcie badania i eksperymentowania

• wzbudzą aktywność twórczą i poczucie sprawstwa

• poszerzą wiedzę przyrodniczą: zjawiska atmosferyczne, utrwalanie umiejętności dopasowywania ubioru do pogody, ślady zostawiane na śniegu przez zwierzęta; różnice i podobieństwa między śladami

• doskonalenie umiejętności liczenia

• rozwijanie świadomości własnego ciała

• poznanie sportów zimowych

• wprowadzenie do nauki tańca (walc)

• kształtowanie współdziałania w parach

• podtrzymywanie naturalnej gibkości kręgosłupa

• wyrabianie swobody ruchów

• wzmacnianie mięśni tułowia, szyi, ramion

• uświadomienie, że ruch to zdrowie i przyjemność

 

Tydzień uśmiechu (11 – 15 lutego)

Dzieci:

• będą: zacieśniać więzi rówieśnicze w grupie przedszkolnej, kształtować postawę empatyczną, uświadamiać sobie swoje mocne strony, rozwijać umiejętność oceny i akceptacji siebie, uwrażliwiać na potrzeby innych i wzbudzać chęć pomocy

• rozwiną wrażliwość słuchowa poprzez rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych

• poznają litery M m

• zwrócą uwagę na terapeutyczne właściwości uśmiechu

• wyrobią w sobie odwagę i śmiałości w kontaktach i relacjach

• wspólnie z dorosłymi dokumentować będą radosne chwile w grupie

• rozwiną pomysłowość i inwencję twórczą, np. poprzez projektowanie

• rozwiną świadomość przestrzeni i działania w niej oraz umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, w celu lepszego nawiązywania kontaktu

• współtworzyć będą radosną atmosferę, sprzyjającą osiąganiu sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólnej satysfakcji z pokonywania trudności

• utrwalą zasady savoir vivre w tańcu

 

Nasze bale w karnawale (18 – 22 lutego)

Dzieci:

• wzbogacą słownictwo dotyczące karnawału w różnych krajach

• poznają tańce o różnym charakterze; będą je tańczyć w trakcie balu karnawałowego

• utrwalą nazwy miesięcy; przypomną i uporządkują sobie wiadomości o poszczególnych miesiącach w danej porze roku

• odkryją świat wartości estetycznych

• będą wyrażać swoje myśli, emocje w formie muzycznej, ruchowej, słownej i plastycznej

• rozwiną zainteresowania malarstwem i poezją oraz wyobraźnię

• będą czerpać radość ze wspólnej zabawy

• będą przeżywać sukces z bohaterem literackim i filmowym

• nabędą umiejętność oceny i akceptacji siebie, przekazywania wiedzy o sobie innym, kreowania atmosfery przyjaźni, empatii

• nauczą się pozytywnego myślenia o ciemności

• poznają literę B b

 

Mali badacze (25 lutego – 1 marca)

Dzieci:

• doskonalić będą analizę i syntezę głoskowa

• rozwijaną umiejętność samodzielnego układania zdań i dzielenia ich na wyrazy

• poznają literę F f

• wnioskować będą na podstawie obserwacji

• wdrożą się do samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń

• wykorzystają okazje do czerpania radości z działania; rozwiną kreatywność i logiczne myślenie

• wzmocnią mięśnie grzbietu i ramion, dbać będą o kręgosłup

• zwrócą  uwagę na właściwą postawę podczas codziennych czynności

• dostrzegą przyczyny i skutki działań na przedmiotach

• utrwalą podstawowe informacje o instrumentach, sprzęcie muzycznym

• rozwiną spostrzegawczość poprzez dostrzeganie różnic w zbiorach

• utrwalą wiedzę na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych

 

Styczniowe zamierzenia do realizacji w grupie Krasnali:

Ulubione dobranocki Krasnali (02 – 09 stycznia 2019)

Dzieci:

• będą wdrażane do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem

• nauczą się świadomego dokonywania wyboru programów telewizyjnych odpowiadających ich zainteresowaniom i wiekowi

• rozwiną umiejętność redagowania ustnych wypowiedzi na temat programów telewizyjnych

• przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o porach roku – próby uogólniania i przyporządkowywania zjawisk,

przyrodniczych danym porom roku

• utrwalą kolejność i nazwy dni tygodnia

• poznają literackie pierwowzory wybranych animacji telewizyjnych

• wzbogacą słownictwo na temat filmu: reżyser, operator kamery, scenarzysta, klatka filmowa itp.

• udoskonalą umiejętności prowadzenia obserwacji ukierunkowanej i  twórczego myślenia

• będą rozwijać zdolności manualne oraz zauważą, jak prostymi środkami można wizualizować własne wyobrażenia

• rozwiną umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej; podejmą próby malarstwa abstrakcyjnego

• będą poznawać świat poprzez eksperymenty

• uświadomią sobie, że aktywność na świeżym powietrzu wzmacnia organizm, że ruch to zdrowie i przyjemność

• poprawią elastyczność, zręczność i siłę mięśni

• spróbują malarstwa; rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej,

• będą budować poczucie własnej wartości

• poznają kolejne dzieła muzyki poważnej

• rozwiną umiejętności posługiwania się rekwizytem.

 

W galerii z babcią i dziadkiem (10 – 21 stycznia 2019)

Dzieci:

• wzmocnią więzi rodzinne

• nauczą się kultywować tradycje i zasady obowiązujące w życiu rodzinnym oraz okazywać serdeczność i miłość bliskim

• ukształtują postawę okazywania szacunku osobom starszym

• będą odczuwać radość z powodu obdarowywania innych; zauważą, że podarunkiem może być także rzecz niematerialna

• rozwiną postawę badawczą wobec otaczającej rzeczywistości

• poszerzą wiadomości na temat różnych dziedzin sztuki oraz tego, jak tworzy się dzieła sztuki

• poznają znaczenie słowa galeria; ukształtują umiejętność świadomego odbioru sztuki

• utrwalą wiadomości na temat malarstwa portretowego; będą doskonalić umiejętność rysowania (…)

• nauczą się właściwej postawy w tańcu; przyswoją elementy savoir-vivre’u w tańcu

• kształtować będą uczucie radości z powodu obdarowywania innych; zrozumieją, że podarunkiem może być także rzecz niematerialna,

• będą obserwować  i wyjaśniać eksperymenty

• rozwijanie wyobraźnię i umiejętność wyrażania emocji w formie plastycznej,

• będą współdziałać przy konstruowaniu prostych gier planszowych,

• będą przestrzegać ustalonych reguł gry oraz podejmą kolejne próby gry, mimo przegranej,

• będą stosować umiejętność klasyfikowania w życiowych sytuacjach.

 

Projekt „Bliżej pieska” (od 22 sytcznia)

Dzieci:

• utrwalą pojęcie „zwierzęta domowe”, zna ich potrzeby i wie, jak się nimi opiekować; opowiada o tym

• poszerzą znaczenie pojęcia „przyjaźń” o przyjaźń zwierzęcia

• rozpoznawać będą odgłosy zwierząt i naśladować je

• określa miejsce występowania wskazanych zwierząt

• układa puzzle

• wykonywać będą wspólną pracę techniczną

• stworzą postaci zwierząt z figur geometrycznych

• poznają specyfikę zawodu dogoterapeuty i weterynarza

• zna budowę ciała psa; wie, jak zachować się w kontakcie z nim; nawiążę z nim kontakt

• wie, czego potrzebuje pies do zdrowego funkcjonowania

• opisuje czynności pielęgnacyjne wobec psa

 

Grudniowe zamierzenia do realizacji w grupie Krasnali:

 

Listy do Mikołaja  (3 – 7 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• utrwala wiadomości dotyczące postaci Mikołaja

• rozwija aktywności myślowe

• pobudza swoją wyobraźnię i wyzwala inicjatywy twórcze

• rozwija postawę kreatywną

• dzieli się wrażeniami estetycznymi na temat otaczającego świata

• zwraca uwagę na koordynację ruchów; planuje je

• kształtuje swoją wytrzymałość i zręczność

• utrwala cyfrę 3

• doskonali umiejętność porównywania liczebności zbiorów

• rozwija wyobraźnię, pamięć słuchową i sensoryczną

• poznaje pracę leśniczego

• rozwija myślenie przyczynowo -skutkowego

• wzmacnia wiarę we własne możliwości i odkrywanie talentów

• rozwija umiejętności empatii

• rozwija umiejętność oceny i akceptacji siebie

• uczy się pozytywnego myślenia i mówienia o innych

• pielęgnuje zwyczaje bożonarodzeniowe

• wykorzystuje okazje do wyrażania pozytywnych uczuć

 

Zapraszamy na teatrzyk (10 – 14 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• słucha ze zrozumieniem treści utworu literackiego

• zwraca uwagę na estetyczne wykonywanie prac

• rozumie konieczność opiekowania się młodszymi, słabszymi, starszymi

• podejmuje coraz więcej obowiązków

• samodzielne lub z niewielką pomocą dobiera ubranie po otrzymaniu informacji o aktualnej pogodzie

• rozumie konieczność przeciwdziałania marznięciu

• wchodzi w świat sztuki teatralnej; zdobywa wiedzę i wzbogaca słownictwa w tym zakresie

• rozwija swoją wyobraźnię i ekspresję twórczą

• uczestniczy w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych

• doskonali umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo

• zna specyfikę zawodu aktora

• zna pojęcia związane z teatrem: scena, aktor, kurtyna, dekoracje, widownia

• moduluje głos, nadając odpowiednią intonację wygłaszanym treściom

• posługuje się mimiką, gestem i ruchem w interpretacji utworu

• pokonuje uprzedzenia do niektórych zwierząt

 

Świąteczne drzewko (17 – 21 grudnia 2018)

Dziecko:

 

•  utrwala zwyczaje bożonarodzeniowe, m. in. ubieranie choinki

•  kształtuje umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację  – rytmy

•  tworzy kompozycje wg określonych reguł

•  wykorzysta stwarzane sytuacje do samodzielnego badania i eksperymentowania śniegiem

•  utrwali polskie kolędy

•  rozwija umiejętności gry na wybranych instrumentach

•  poszerzy wiedzę muzyczną; będzie rozwijać poczucia rytmu

•  będzie eksperymentować w kuchni; przyswoi pojęcie waga; będzie precyzyjnie odmierzać

•  podzieli się z innymi własnymi doświadczeniami związanymi ze świętowaniem Bożego Narodzenia

•  będzie samodzielne dokonywać wyborów

 

Ślady na śniegu ( 24 – 31 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• rozpozna zwierzęta zasypiające w okresie zimowym

• rozwija logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek

• kształtuje zdolności manualnych.

• uczy się rozpoznawać ślady zwierząt; ćwiczy spostrzegawczość

• współtworzy nastrój wyczekiwania na święta, niespodzianki

• czerpie radość ze wspólnego świętowania, kolędowania i spożywania świątecznych posiłków

• rozbudza wrażliwość na potrzeby  zwierząt

• uczy się sporządzać zdrowe i bezpieczne pożywienia potrzebne zwierzętom do przeżycia trudnych warunków zimowych; umiejętnie  współpracuje w grupie; wyrabia poczucie odpowiedzialności za los zwierząt

• kształtuje motorykę w zakresie siły i zwinności

• działa kreatywnie

• rozwija zdolności językowe

• utrwala umiejętności przeliczania przedmiotów

• poznaje świata poprzez eksperymenty

• kształtowanie umiejętności uważnego wysłuchiwania wiersza

• poznanie obrazu graficznego litery P

 

 

Krasnale zrealizują w listopadzie następujące zamierzenia:

 

Piękna nasza Polska cała (5 – 9 listopada)

Dzieci:

 

 • rozbudzą uczucia patriotyczne oraz szacunku do symboli narodowych
 • kształtować będą tożsamość narodową
 • utrwalą pojęcia: Polska, ojczyzna, symbole narodowe, barwy narodowe, herb, godło
 • utrwalą wybraną zabawę ludową
 • będą słuchać pieśni patriotycznych i piosenek o Warszawie
 • rozwijanie zainteresowań najbliższą okolicą: wprowadzenie nastroju zadumy i wspomnień w trakcie odwiedzania mogił poległych za wolność ojczyzny
 • zainteresują się pięknem i bogactwem naszego kraju; poznają największą rzeki Polski – Wisły od źródeł aż do ujścia i niektóre miasta nad nią leżące
 • poznają zabytki i legendy Warszawy
 • poznają właściwości bursztynu
 • nauczą się radzenia sobie z własnym lękiem oraz metod relaksacji
 • poznają literę d D

 

Jesienny deszcz (12 – 16 listopada)

Dzieci:

 

 • rozwijać będą umiejętność uważnego słuchania i poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania
 • rozwiną aktywności twórczej
 • dostrzegą piękno otaczającego świata oraz zainteresują się zjawiskami przyrody
 • utrwalą wiadomości na temat pór roku, lasu
 • rozwijać będą umiejętności kodowania informacji
 • rozwiną kompetencje miękkie (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)
 • poznają literę u, U
 • kształtować będą analizę głoskową wyrazów
 • wzmocnią kark, ramiona, mięśnie nóg i brzucha w trakcie zabaw i ćwiczeń gimnastycznych; zwrócą uwagę na oddech w trakcie ich wykonywania
 • ćwiczyć będą logiczne myślenie podczas wyciągania wniosków z eksperymentów
 • kształtować będą postawy sprawcy w połączeniu z przygotowaniem niespodzianki

 

Mały pluszowy miś (19 – 23 listopada)

Dzieci:

 

 • wykorzystają okazje do odczuwania radości ze wspólnej pracy w grupie; przeżywania uroczystości przedszkolnej
 • będą miały okazje do projektowania
 • poznają cyfrę 3; rozwiną umiejętność przeliczania oraz porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijać będą umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy
 • wzmocnią mięśnie nóg i brzucha
 • rozwijaną zainteresowanie światem zwierząt; utrwalą wiadomości o niedźwiedziach
 • zachęcane będą do spożywania owoców
 • zwrócą uwagę na poprawność ruchu, sprawność rzutów i chwytów, dokładność celowania, rozwiną umiejętność toczenia przyboru
 • będą miały okazję do przeżywania uroczystości przedszkolnej
 • ich działania zostaną ukierunkowanie na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych
 • nabędą wiedzę i kompetencje oraz określone sprawności w korzystaniu z mediów
 • poznają litery m M oraz y

 

Wszystkie zwierzęta nasze są (26 – 30 listopada)

Dzieci:

 

 • utrwalą nazwy zwierząt domowych i hodowlanych, poznają warunki potrzebne do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu
 • uwrażliwią się na potrzeby zwierząt, wykształcą u siebie opiekuńczą postawę wobec zwierząt
 • ćwiczyć będą sprawność językową poprzez naśladowanie odgłosów
 • kształtować będą koordynację wzrokowo-słuchową
 • udoskonalą różne formy podskoków rytmicznych, poprawne odbicie obunóż i jednonóż w miejscu i w ruchu oraz poprawnego lądowania
 • ćwiczyć będą małą motorykę poprzez wycinanie
 • utrwalą znajomość swojego adresu zamieszkania
 • poznają wybrane elementy polskiego folkloru
 • udoskonalą umiejętność liczenia (w zakresie swoich możliwości)
 • rozwijać będą umiejętność uważnego słuchania i rozumienia wypowiadanych zdań wyrwanych z kontekstu lub fragmentów przebiegu akcji
 • rozwijaną logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek
 • poznają tajniki zawodu weterynarza

 

W październiku Krasnale przyswoiły wiedzę z następujących tematów:

 

Ja i moja rodzina (1 – 5 października)

Dzieci:

• interesowały się otaczającym światem

• wyrabiały wrażliwość na los opuszczonych zwierząt przy okazji realizacji Dnia Kundelka

• poznały literę E e

• utrwalały wiedzę na temat figur geometrycznych - prostokąt, kwadrat – tworzyły szeregi dynamiczne, mozaiki i

  mandale

• w trakcie zajęć w Mediatece zapoznały się z propozycjami z programu Ogólnopolskiej Kampanii „Małe czy duże

  przyda się naturze” oraz praktycznie wykorzystały wiedzę na temat obsługi komputera

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem na dywanie w trakcie zajęć wstępnych

• wzmacniały więź i współpracę w zespole

• uczyły się kroków podstawowych poloneza

• uczyły się wierszy patriotycznych

 

Jesień w parku i w ogrodzie (8 – 12 października)

Dzieci:

• uwrażliwiały się  na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, ruch, kompozycję

• odczuwały w różnych sytuacjach piękno jesiennego krajobrazu

• prowadziły ukierunkowane obserwacje

• poznały przyczyny zmiany barwy liści jesienią oraz powód ich opadania

• poznały wybrane grzyby jadalne i niejadalne

• uświadomiły sobie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących

• przedstawiały piękno jesiennego krajobrazu w pracach plastyczno - tecznicznych

• otoczyły troską i zainteresowaniem nowoprzybyłą koleżankę, dbały o dobrą atmosferę wspólnych zabaw i działań

• w trakcie wizyty na poczcie poznały pracę listonosza i drogę listu; wysłały pocztówki o Warszawie w ramach realizacji projektu niepodległościowego

• wzbogaciły swoje doświadczenia plastyczne w pracowni ceramicznej (w trakcie wycieczki do Mostówki)

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• poznały cyfrę 2

 

Bezpieczna droga do przedszkola (15– 19 października)

Dzieci:

• uświadomiły sobie, że nie wolno oddalać się samowolnie od grupy; słuchały poleceń dorosłych

• poszerzyły wiedzę nt. pieszego ruchu drogowego: sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

• utrwalały w praktyce zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

• prowadziły obserwacje ukierunkowane, poznały wybrane właściwości fizyczne dźwięku

• podejmowały rywalizację w zabawach ruchowych w duchu fair play

• starały się bezpiecznie organizować sobie czas wolny w sali i w ogródku

• potrafiły właściwie zachowywać w trakcie koncertu, spektaklu; utrwaliły sposoby podziękowania artystom za występ

• kształtowały odporność emocjonalną

 

Pobaw się ze mną  (22 – 26 października)

Dzieci:

• wykazały się otwartością w kontaktach z gośćmi w przedszkolu

• rozwijały zainteresowania muzyką klasyczną i ludową; utrwalały podstawowe kroki taneczne, grały na wybranych

  instrumentach

• akceptowały ustalone zasady i stosowały się do nich

• wzmacniały więzi z rodzicami

• kształtowały poczucie odpowiedzialności za innych oraz wrażliwość na potrzeby innych

• respektowały inności drugiego człowieka i jego prawa (w nawiązaniu do Dnia Ludzi Starszych)

• uświadomiły sobie potrzebę dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie

• poznały literę I i

• wykonały proste instrumenty perkusyjne

 

Cicho, cichuteńko…(29 października – 2 listopada)

Dzieci:

• oswajały się z tematem przemijania, odchodzenia

• wyrabiały szacunek i delikatność w stosunku do osób w żałobie

• systematycznie wykonywały swoje obowiązki związane z ładem i porządkiem - w domu i w przedszkolu

• radziły sobie z emocjami

• poznały wybrane miejsca pamięci (w trakcie zajęć komputerowych)

• doskonaliły sztukę składania papieru (origami płaskie z koła i kwadratu)

• uczyły się pokonywać lęk przed ciemnością (bajka terapeutyczna)

• aktywnie słuchały muzyki klasycznej   

 

We wrześniu Krasnale pracowały przy zagadnieniach:

 

Nasze przedszkole (3 – 7 września)

Dzieci:

● poznały nowe pomieszczenia w przedszkolu

● przypomniały sobie zasady i normy funkcjonujące w przedszkolu i ujęły je w Kodeks przedszkolaka

● zaopiekowały się nowym kolegą, stwarzając mu warunki do adaptacji

● stwarzały atmosferę i warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie

● doskonaliły umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb

● kształtowały poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

● rozbudzały poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

● wspierały aktywność i samodzielność swoją i innych dzieci w grupie

● doskonaliły umiejętność współpracy w grupie

● wyrażały sympatię i szacunek do osób najbliższych

● kształtowały takie postawy jak koleżeństwo, przyjaźń

● stworzyły Kodeks Przedszkolaka 

● zapoznały się z Kodeksem Małego Badacza

● badały właściwości powietrza

● dyskutowały na temat Powietrze a ekologia

 

Ja ty – to my! (10 – 14 września)

Dzieci:

 ●    przyswoiły  pojęcie przyjaciel

 ●    uwrażliwiały się na potrzeby innych

 ●    rozwijały aktywność twórczą i ekspresję plastyczną

 ●    rozbudzały w sobie poczucie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy

 ●    doskonaliły sprawność w posługiwaniu się sztućcami, nożyczkami i innymi przyborami

 ●    ćwiczyły codziennie umiejętności grafomotoryczne

 ●    rozpoznawały i nazywały swoje emocje

 ●    rozwijanie zdolności wyrażania emocji gestem, słowem i mimiką twarzy

 ●    doskonaliły umiejętność współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu

 ●    wzbudzały postawę empatii

 ●    poznały literę A a

 ●    brały udział w różnorodnych ćwiczeniach rozwijających mowę i słuch

 ●    tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem powietrza oraz zabawki działające z wykorzystaniem powietrza (np.   

        samolociki, helikopterki)

 

To jestem ja (17 – 21 września)

Dzieci:

●     kształtowały świadomość swojego ciała

●     rozwijały umiejętność kreowania swojego pozytywnego wizerunku

●     kształtowały wrażliwości estetycznej w trakcie oglądania dzieł sztuki

●     przyswoiły różne formy świętowania urodzin

●     kształtowały wiarę w siebie i we własne możliwości

●     śpiewały, tańczyły grupowo i indywidualnie

●     rozpoznawały wybrane zjawiska atmosferyczne

●     wznosiły budowle z piasku w zespole i w parach

●     ubierały się stosownie do pogody, pomagamy sobie wzajemnie

●     poznały cyfrę 1

           

Lecą liście kolorowe (24– 28 września)

Dzieci:

●     utrwalały charakterystyczne cechy pór roku

●     z uwagą słuchały utworu literackiego i swobodnie się o nim wypowiadały

●     rozwijały swoją percepcję zmysłową

●     poznały literę O o

●     rozwijały swoje umiejętności matematyczne

●     tworzyły własne kompozycje z materiału przyrodniczego, mozaiki geometrycznej, gotowych elementów, sznurka,

        patyczków, guzików, rurek itp.

●     zauważały piękno jesiennych drzew, tworząc różnorodne prace

●     rozwijały swoją aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną

●     dbały o sprawność fizyczną, biorąc udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia porannych i gimnastycznych, w

        zabawach terenowych, tropiących, badawczych itp.

●     wzięły udział w Pikniku Rodzinnym oraz w zabawie z okazji Dnia Chłopaka (wspólnie z dziećmi z grupy V „Żabki”)

 

 

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.