motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

U Krasnali

 

Rytmika Taniec Gimnastyka Religia Język angielski
środa
12:40 - 13:05
poniedziałek
10:00 - 10:30
czwartek
09:35 - 10:05

środa
13:30 - 14:30

wtorek
11:05 - 11:35
piątek
09:10 - 09:35
czwartek
14:00 - 14:30
   

czwartek

11:05 - 11:35

 

 


Grudniowe zamierzenia do realizacji w grupie Krasnali:

 

Listy do Mikołaja  (3 – 7 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• utrwala wiadomości dotyczące postaci Mikołaja

• rozwija aktywności myślowe

• pobudza swoją wyobraźnię i wyzwala inicjatywy twórcze

• rozwija postawę kreatywną

• dzieli się wrażeniami estetycznymi na temat otaczającego świata

• zwraca uwagę na koordynację ruchów; planuje je

• kształtuje swoją wytrzymałość i zręczność

• utrwala cyfrę 3

• doskonali umiejętność porównywania liczebności zbiorów

• rozwija wyobraźnię, pamięć słuchową i sensoryczną

• poznaje pracę leśniczego

• rozwija myślenie przyczynowo -skutkowego

• wzmacnia wiarę we własne możliwości i odkrywanie talentów

• rozwija umiejętności empatii

• rozwija umiejętność oceny i akceptacji siebie

• uczy się pozytywnego myślenia i mówienia o innych

• pielęgnuje zwyczaje bożonarodzeniowe

• wykorzystuje okazje do wyrażania pozytywnych uczuć

 

Zapraszamy na teatrzyk (10 – 14 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• słucha ze zrozumieniem treści utworu literackiego

• zwraca uwagę na estetyczne wykonywanie prac

• rozumie konieczność opiekowania się młodszymi, słabszymi, starszymi

• podejmuje coraz więcej obowiązków

• samodzielne lub z niewielką pomocą dobiera ubranie po otrzymaniu informacji o aktualnej pogodzie

• rozumie konieczność przeciwdziałania marznięciu

• wchodzi w świat sztuki teatralnej; zdobywa wiedzę i wzbogaca słownictwa w tym zakresie

• rozwija swoją wyobraźnię i ekspresję twórczą

• uczestniczy w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych

• doskonali umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo

• zna specyfikę zawodu aktora

• zna pojęcia związane z teatrem: scena, aktor, kurtyna, dekoracje, widownia

• moduluje głos, nadając odpowiednią intonację wygłaszanym treściom

• posługuje się mimiką, gestem i ruchem w interpretacji utworu

• pokonuje uprzedzenia do niektórych zwierząt

 

Świąteczne drzewko (17 – 21 grudnia 2018)

Dziecko:

 

•  utrwala zwyczaje bożonarodzeniowe, m. in. ubieranie choinki

•  kształtuje umiejętności dostrzegania prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację  – rytmy

•  tworzy kompozycje wg określonych reguł

•  wykorzysta stwarzane sytuacje do samodzielnego badania i eksperymentowania śniegiem

•  utrwali polskie kolędy

•  rozwija umiejętności gry na wybranych instrumentach

•  poszerzy wiedzę muzyczną; będzie rozwijać poczucia rytmu

•  będzie eksperymentować w kuchni; przyswoi pojęcie waga; będzie precyzyjnie odmierzać

•  podzieli się z innymi własnymi doświadczeniami związanymi ze świętowaniem Bożego Narodzenia

•  będzie samodzielne dokonywać wyborów

 

Ślady na śniegu ( 24 – 31 grudnia 2018)

Dziecko:

 

• rozpozna zwierzęta zasypiające w okresie zimowym

• rozwija logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek

• kształtuje zdolności manualnych.

• uczy się rozpoznawać ślady zwierząt; ćwiczy spostrzegawczość

• współtworzy nastrój wyczekiwania na święta, niespodzianki

• czerpie radość ze wspólnego świętowania, kolędowania i spożywania świątecznych posiłków

• rozbudza wrażliwość na potrzeby  zwierząt

• uczy się sporządzać zdrowe i bezpieczne pożywienia potrzebne zwierzętom do przeżycia trudnych warunków zimowych; umiejętnie  współpracuje w grupie; wyrabia poczucie odpowiedzialności za los zwierząt

• kształtuje motorykę w zakresie siły i zwinności

• działa kreatywnie

• rozwija zdolności językowe

• utrwala umiejętności przeliczania przedmiotów

• poznaje świata poprzez eksperymenty

• kształtowanie umiejętności uważnego wysłuchiwania wiersza

• poznanie obrazu graficznego litery P

 

 

Krasnale zrealizują w listopadzie następujące zamierzenia:

 

Piękna nasza Polska cała (5 – 9 listopada)

Dzieci:

 

 • rozbudzą uczucia patriotyczne oraz szacunku do symboli narodowych
 • kształtować będą tożsamość narodową
 • utrwalą pojęcia: Polska, ojczyzna, symbole narodowe, barwy narodowe, herb, godło
 • utrwalą wybraną zabawę ludową
 • będą słuchać pieśni patriotycznych i piosenek o Warszawie
 • rozwijanie zainteresowań najbliższą okolicą: wprowadzenie nastroju zadumy i wspomnień w trakcie odwiedzania mogił poległych za wolność ojczyzny
 • zainteresują się pięknem i bogactwem naszego kraju; poznają największą rzeki Polski – Wisły od źródeł aż do ujścia i niektóre miasta nad nią leżące
 • poznają zabytki i legendy Warszawy
 • poznają właściwości bursztynu
 • nauczą się radzenia sobie z własnym lękiem oraz metod relaksacji
 • poznają literę d D

 

Jesienny deszcz (12 – 16 listopada)

Dzieci:

 

 • rozwijać będą umiejętność uważnego słuchania i poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania
 • rozwiną aktywności twórczej
 • dostrzegą piękno otaczającego świata oraz zainteresują się zjawiskami przyrody
 • utrwalą wiadomości na temat pór roku, lasu
 • rozwijać będą umiejętności kodowania informacji
 • rozwiną kompetencje miękkie (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)
 • poznają literę u, U
 • kształtować będą analizę głoskową wyrazów
 • wzmocnią kark, ramiona, mięśnie nóg i brzucha w trakcie zabaw i ćwiczeń gimnastycznych; zwrócą uwagę na oddech w trakcie ich wykonywania
 • ćwiczyć będą logiczne myślenie podczas wyciągania wniosków z eksperymentów
 • kształtować będą postawy sprawcy w połączeniu z przygotowaniem niespodzianki

 

Mały pluszowy miś (19 – 23 listopada)

Dzieci:

 

 • wykorzystają okazje do odczuwania radości ze wspólnej pracy w grupie; przeżywania uroczystości przedszkolnej
 • będą miały okazje do projektowania
 • poznają cyfrę 3; rozwiną umiejętność przeliczania oraz porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijać będą umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy
 • wzmocnią mięśnie nóg i brzucha
 • rozwijaną zainteresowanie światem zwierząt; utrwalą wiadomości o niedźwiedziach
 • zachęcane będą do spożywania owoców
 • zwrócą uwagę na poprawność ruchu, sprawność rzutów i chwytów, dokładność celowania, rozwiną umiejętność toczenia przyboru
 • będą miały okazję do przeżywania uroczystości przedszkolnej
 • ich działania zostaną ukierunkowanie na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych
 • nabędą wiedzę i kompetencje oraz określone sprawności w korzystaniu z mediów
 • poznają litery m M oraz y

 

Wszystkie zwierzęta nasze są (26 – 30 listopada)

Dzieci:

 

 • utrwalą nazwy zwierząt domowych i hodowlanych, poznają warunki potrzebne do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu
 • uwrażliwią się na potrzeby zwierząt, wykształcą u siebie opiekuńczą postawę wobec zwierząt
 • ćwiczyć będą sprawność językową poprzez naśladowanie odgłosów
 • kształtować będą koordynację wzrokowo-słuchową
 • udoskonalą różne formy podskoków rytmicznych, poprawne odbicie obunóż i jednonóż w miejscu i w ruchu oraz poprawnego lądowania
 • ćwiczyć będą małą motorykę poprzez wycinanie
 • utrwalą znajomość swojego adresu zamieszkania
 • poznają wybrane elementy polskiego folkloru
 • udoskonalą umiejętność liczenia (w zakresie swoich możliwości)
 • rozwijać będą umiejętność uważnego słuchania i rozumienia wypowiadanych zdań wyrwanych z kontekstu lub fragmentów przebiegu akcji
 • rozwijaną logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek
 • poznają tajniki zawodu weterynarza

 

W październiku Krasnale przyswoiły wiedzę z następujących tematów:

 

Ja i moja rodzina (1 – 5 października)

Dzieci:

• interesowały się otaczającym światem

• wyrabiały wrażliwość na los opuszczonych zwierząt przy okazji realizacji Dnia Kundelka

• poznały literę E e

• utrwalały wiedzę na temat figur geometrycznych - prostokąt, kwadrat – tworzyły szeregi dynamiczne, mozaiki i

  mandale

• w trakcie zajęć w Mediatece zapoznały się z propozycjami z programu Ogólnopolskiej Kampanii „Małe czy duże

  przyda się naturze” oraz praktycznie wykorzystały wiedzę na temat obsługi komputera

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem na dywanie w trakcie zajęć wstępnych

• wzmacniały więź i współpracę w zespole

• uczyły się kroków podstawowych poloneza

• uczyły się wierszy patriotycznych

 

Jesień w parku i w ogrodzie (8 – 12 października)

Dzieci:

• uwrażliwiały się  na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, ruch, kompozycję

• odczuwały w różnych sytuacjach piękno jesiennego krajobrazu

• prowadziły ukierunkowane obserwacje

• poznały przyczyny zmiany barwy liści jesienią oraz powód ich opadania

• poznały wybrane grzyby jadalne i niejadalne

• uświadomiły sobie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących

• przedstawiały piękno jesiennego krajobrazu w pracach plastyczno - tecznicznych

• otoczyły troską i zainteresowaniem nowoprzybyłą koleżankę, dbały o dobrą atmosferę wspólnych zabaw i działań

• w trakcie wizyty na poczcie poznały pracę listonosza i drogę listu; wysłały pocztówki o Warszawie w ramach realizacji projektu niepodległościowego

• wzbogaciły swoje doświadczenia plastyczne w pracowni ceramicznej (w trakcie wycieczki do Mostówki)

• eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

• poznały cyfrę 2

 

Bezpieczna droga do przedszkola (15– 19 października)

Dzieci:

• uświadomiły sobie, że nie wolno oddalać się samowolnie od grupy; słuchały poleceń dorosłych

• poszerzyły wiedzę nt. pieszego ruchu drogowego: sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

• utrwalały w praktyce zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

• prowadziły obserwacje ukierunkowane, poznały wybrane właściwości fizyczne dźwięku

• podejmowały rywalizację w zabawach ruchowych w duchu fair play

• starały się bezpiecznie organizować sobie czas wolny w sali i w ogródku

• potrafiły właściwie zachowywać w trakcie koncertu, spektaklu; utrwaliły sposoby podziękowania artystom za występ

• kształtowały odporność emocjonalną

 

Pobaw się ze mną  (22 – 26 października)

Dzieci:

• wykazały się otwartością w kontaktach z gośćmi w przedszkolu

• rozwijały zainteresowania muzyką klasyczną i ludową; utrwalały podstawowe kroki taneczne, grały na wybranych

  instrumentach

• akceptowały ustalone zasady i stosowały się do nich

• wzmacniały więzi z rodzicami

• kształtowały poczucie odpowiedzialności za innych oraz wrażliwość na potrzeby innych

• respektowały inności drugiego człowieka i jego prawa (w nawiązaniu do Dnia Ludzi Starszych)

• uświadomiły sobie potrzebę dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie

• poznały literę I i

• wykonały proste instrumenty perkusyjne

 

Cicho, cichuteńko…(29 października – 2 listopada)

Dzieci:

• oswajały się z tematem przemijania, odchodzenia

• wyrabiały szacunek i delikatność w stosunku do osób w żałobie

• systematycznie wykonywały swoje obowiązki związane z ładem i porządkiem - w domu i w przedszkolu

• radziły sobie z emocjami

• poznały wybrane miejsca pamięci (w trakcie zajęć komputerowych)

• doskonaliły sztukę składania papieru (origami płaskie z koła i kwadratu)

• uczyły się pokonywać lęk przed ciemnością (bajka terapeutyczna)

• aktywnie słuchały muzyki klasycznej   

 

We wrześniu Krasnale pracowały przy zagadnieniach:

 

Nasze przedszkole (3 – 7 września)

Dzieci:

● poznały nowe pomieszczenia w przedszkolu

● przypomniały sobie zasady i normy funkcjonujące w przedszkolu i ujęły je w Kodeks przedszkolaka

● zaopiekowały się nowym kolegą, stwarzając mu warunki do adaptacji

● stwarzały atmosferę i warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie

● doskonaliły umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb

● kształtowały poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

● rozbudzały poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

● wspierały aktywność i samodzielność swoją i innych dzieci w grupie

● doskonaliły umiejętność współpracy w grupie

● wyrażały sympatię i szacunek do osób najbliższych

● kształtowały takie postawy jak koleżeństwo, przyjaźń

● stworzyły Kodeks Przedszkolaka 

● zapoznały się z Kodeksem Małego Badacza

● badały właściwości powietrza

● dyskutowały na temat Powietrze a ekologia

 

Ja ty – to my! (10 – 14 września)

Dzieci:

 ●    przyswoiły  pojęcie przyjaciel

 ●    uwrażliwiały się na potrzeby innych

 ●    rozwijały aktywność twórczą i ekspresję plastyczną

 ●    rozbudzały w sobie poczucie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy

 ●    doskonaliły sprawność w posługiwaniu się sztućcami, nożyczkami i innymi przyborami

 ●    ćwiczyły codziennie umiejętności grafomotoryczne

 ●    rozpoznawały i nazywały swoje emocje

 ●    rozwijanie zdolności wyrażania emocji gestem, słowem i mimiką twarzy

 ●    doskonaliły umiejętność współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu

 ●    wzbudzały postawę empatii

 ●    poznały literę A a

 ●    brały udział w różnorodnych ćwiczeniach rozwijających mowę i słuch

 ●    tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem powietrza oraz zabawki działające z wykorzystaniem powietrza (np.   

        samolociki, helikopterki)

 

To jestem ja (17 – 21 września)

Dzieci:

●     kształtowały świadomość swojego ciała

●     rozwijały umiejętność kreowania swojego pozytywnego wizerunku

●     kształtowały wrażliwości estetycznej w trakcie oglądania dzieł sztuki

●     przyswoiły różne formy świętowania urodzin

●     kształtowały wiarę w siebie i we własne możliwości

●     śpiewały, tańczyły grupowo i indywidualnie

●     rozpoznawały wybrane zjawiska atmosferyczne

●     wznosiły budowle z piasku w zespole i w parach

●     ubierały się stosownie do pogody, pomagamy sobie wzajemnie

●     poznały cyfrę 1

           

Lecą liście kolorowe (24– 28 września)

Dzieci:

●     utrwalały charakterystyczne cechy pór roku

●     z uwagą słuchały utworu literackiego i swobodnie się o nim wypowiadały

●     rozwijały swoją percepcję zmysłową

●     poznały literę O o

●     rozwijały swoje umiejętności matematyczne

●     tworzyły własne kompozycje z materiału przyrodniczego, mozaiki geometrycznej, gotowych elementów, sznurka,

        patyczków, guzików, rurek itp.

●     zauważały piękno jesiennych drzew, tworząc różnorodne prace

●     rozwijały swoją aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną

●     dbały o sprawność fizyczną, biorąc udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia porannych i gimnastycznych, w

        zabawach terenowych, tropiących, badawczych itp.

●     wzięły udział w Pikniku Rodzinnym oraz w zabawie z okazji Dnia Chłopaka (wspólnie z dziećmi z grupy V „Żabki”)

 

 

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.