pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
misie
motylki

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

tel: 22 835-08-09

W Motylkowie

 


W marcu Motylki przyswoją wiedzę z następujących tematów:

W muzem (5-9.03.2018)

Dzieci:

- utrwalą pojęcia: muzeum, eksponat, skamieniałość, amonit

- wykorzystają okazję do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów

- poznają nową tehnikę rzeźbiarską

- w trakcie aktywności fizycznej doskonalić będą koordynacje ruchową, wzmocnią mięśnie rąk i nóg, rozwiną swoją siłę, skoczność i zwinność

- uświadamianie jak ważna jest kultura, tradycje, obyczaje regionu z którego się wywodzimy

- rozwijanie świadomości własnego ciała

- rozwijanie umiejętności i potrzeby dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, prowadzącą do kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi

- nauczą się budować pozytywny obraz samego siebie

- poznają zainteresowania swoich rodziców i dziadków

- poznają pozytywne przykłady spędzania wolnego czasu

- będą przeprowadzać proste doświadczenia i eksperymenty

W filharmoniii (12-16.03.2018)

Dzieci:

- rozwiną wrażliwość na piękno muzyki poważnej

- będą słuchać muzyki orkiestrowej

- dowiedzą się o życiu i twórczości Fryderka Chopina

- uświadomią sobie szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie człowieka oraz prawo ludzi do ciszy

- poznają działania człowieka zmierzające do zmniejszenia lub tłumienia hałasu

- posłużą się nową techniką plastyczną (kalkografia) do wyrażania nastroju muzyki

- rozwiną postawę tolerancji i szacunku wobec innych

- rozwiną umiejętność dokonywania oceny nie na podstawie wyglądu, ale na podstawie charakteru i postępowania

Słońce coraz mocniej świeci (19-23.03.2018)

Dzieci:

- będą obserwować charakterystyczne cechy nowej pory roku - przedwiośnia: poznają znaczenie przysłowia "W marcu jak w garncu"

- będą nazywać i wyróżniać wybrane gatunki drzew rosnące w ogrodzie przedszkolnym, parku lub działkach; zauważną zależność między ich rozwojem, a zmianą pory roku

- nauczą się rozpoznawać wybrane wiosenne kwiaty na obrazkach, a potem ich naturalnym otoczeniu

- kształtować będą otwartość i śmiałość w wyrażaniu swoich pomysłów

- udoskonalą umiejętności odgrywania ról i posługiwania się rekwizytami w zabawach inscenizowanych

- rozwiną umiejętności ćwiczenia z przyborem, np. wstążka, chusta

- zrozumieją potrzebę ochrony przyrody

Wielkanocne spotkania (26-29.03.2018)

Dzieci:

- poznają zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, między innymi lany poniedziałek; klutura obchodzenia tego zwyczaju

- zrozumieją potrzebę hodowania roślin

- nauczą się eliminować niepotrzebne napięcie mięśniowe

- rozbudzą u siebie postawę badawczą

- rozwiną umiejętności intuicyjnej oceny pojemności naczyń

- nabędą przekonania o tym, że ilość płynów nie zmienia się w zależności od kształtu pojemnika, do którego go nalejemy

- nauczą się wyrażania i uzasadniania własnego zdania


W styczniu Motylki przyswoją wiedzę z następujących tematów:

Bale w karnawale (08-12.01.2018)

- wzbogacą słownictow dotyczące karnawału w różnych krajach

- poznają tańce o różnym charakterze: będą je tańczyć w trakcie balu karnawałowego

- przypomną sobie i uporządkują wiadomości o porach roku

- spróbują uogólniać i przyporządkowywać zjawiska przyrodnicze danym porom roku

- przypomną sobie i utrwalą następstwa czasu oraz przeznaczenia i konstrukcje kalendarza

- będą kojarzyć symbole z cechami poszczególnych pór roku

- utrwalą nazwy miesięcy: przypomną sobie i uporządkują sobie wiadomości o poszczególnych miesiącach w danej porze roku

- zintegrują się w trakcie wykonywania prac o ohólnouzytkowej funkcji

- będą doskonalić umiejętności współdziałania w zespole

- odkryją świat wartości estetycznych

- będą wyrażać swoje myśli, emocje w formie muzycznej, ruchowej, słownej i plastycznej

- rozwiną zainteresowanie malarstwem i poezją oraz wyobraźnię

- będą czerpać radość ze wspólnej zabawy

- będą przeżywać sukces z bohaerem literackim i filmowym

- nabędą umiejętności oceny i akceptacji siebie, przekazywania wiedzy o sobie innym, kreowania atmosfery przyjaźni, empatii

- nauczą się pozytywnego myślenia o ciemności

- bedą kreować poczucie należności i dobrej samooceny

Ulubione dobranocki Motylków (15-19.01.2018)

- będą wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

- nauczą się świadomego dokonywania wyboru programów telewizyjnych odpowiadających ich zainteresowaniom i wiekowi

- rozwiną umiejętność redagowania ustnyh wypowiedzi na temat programów telewizyjnych

- utrwalą kolejność i nazwy dni tygodnia

- poznają literackie pierwowzory wybranych animacji teleiwzyjnych

- wzbogacą słownictwo na temat filmu: reżyser, operator kamery, scenarzysta, klatka filmowa itp.

- udoskonalą umiejętności prowadzenia obserwacji ukierunkowanej i twórczego myślenia

- będą rozwijać zdolności manualne oraz zauważą, jak prostymi środkami można wizualizować własne wyobrażenia

- rozwiną umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej: podejmą próby malarstwa abstrakcyjnego

- bedą poznawać świat poprzez eksperymenty

Domy ludzi i zwierząt (22-26.01.2018)

- rozbudzą zainteresowania architekturą: zauważą, że wielkie dzieła powstają dzięki nieograniczonym możliwościom wyobraźni ludzkiej

- zaobserwują zmiany w najbliższym otoczeniu, które wynikają z działalności człowieka: odkryją "na nowo" swoje osiedle

- utrwalą zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spaceru

- przypomną sobie i utrwalą wygląd różnych domów: zrozumieją wpływ warunków klimatycznych na ich architekturę

- wzbogacą wiedzę o życiu zwierząt: utrwalą nazwy domów zwierząt

- uwrażliwią się na potrzeby zwierząt zimą (dokarmianie)

- wdrożą się do pracy wieloetapowej i zespołowej: będą projektować według własnych pomysłów

- ukształtują u siebie postawę odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania oraz umiejętność organizowania sobie warsztatu pracy

- będą korzystać z nowoczesnych technologii

- rozbudzą ciekawość badawczą w trakcie eksperymentowania z wodą

W galerii z Babcią i Dziadkiem (29-02.02.2018)

- wzmocnią więzi rodzinne

- nauczą się kultywować tradycje i zasady obowiązujące w ich życiu rodzinnym oraz okazywać serdeczność i miłość bliskim

- ukształtują postawę okazywania szacunku osobom starszym

- będą odczuwać radość z powodu obdarowywania innych: zauważą, że podarunkiem może być także rzecz niematerialna

- rozwiną postawę badawczą wobec otaczającej rzeczywistości

- poszerzą wiadomości na temat różnych dziedzin sztuki ora tego, jak tworzy się dzieła sztuki

- poznają znaczenie słowa galeria: ukształtują umiejętność świadomego odbioru sztuki

- utrwalą wiadomości na temat malarstwa portretowego: będą doskonalić umiejętność rysowania

- nauczą się właściwej postawy w tańcu: przyswoją elementy savoir-vivre'u w tańcu

- uświadomienie, że ruch to zdrowie i przyjemność


W listopadzie 2017 r. przybliżymy Motylkom następujące tematy

Listopadowe święta (2 – 10 listopada)

Prosimy rodziców o znicze (po jednym dla każdego dziecka i plastikowe, ze względu na bezpieczeństwo). Znicze prosimy dostarczyć do 6 listopada7 listopada idziemy na Cmentarz Żołnierzy Włoskich, by wziąć udział w obchodach Święta Zjednoczenia Włoch i Święta Sił Zbrojnych.

Do 8 listopada prosimy przynieść materiały o ciekawej strukturze, np., kawałki tapet, wkładki do bombonierek, kawałki sklejki, rolet papierowych, sreberka, złotka itp. – dzieci będą ich potrzebowały do wykonania warszawskiej Syrenki.

Do badań, doświadczeń i eksperymentów brakuje nam bursztynu i kompasu; jeśli ktoś mógłby nam pomóc prosimy o przyniesienie w/w do 10 listopada.

10 listopada Motylki będą piekły zdrowe pieczywo. Bardzo prosimy o zgłoszenie się jednej lub dwóch mam – ekspertów do pomocy w zajęciu.

 

Mój przyjaciel zwierzak  (13 – 17 listopada)

Na 13 listopada prosimy o zdjęcia domowych ulubieńców dzieci – najlepiej zeskanowane na całej kartce i po dwa – jedne posłużą do wystawy, z drugich zrobimy puzzle.

Między 13 a 17 listopada prosimy o pomoc w organizacji kącika z zapasami na zimę.

 

Nadchodzi zima  (20 – 24 listopada)

Do 20 listopada prosimy przynieść po pudełku dla każdego dziecka, najlepiej po ryżu lub kaszy. Wykorzystamy je w pracy plastyczno – technicznej.

21 listopada będziemy kisić kapustę – prosimy o zgłoszenie się jednej lub dwóch mam do prowadzenie zajęć.

Do 22 listopada prosimy o małe kawałki niepotrzebnych materiałów krawieckich i po jednym dużym guziku. Po wizycie w pracowni krawieckiej dzieci będą uczyły się szycia prostym ściegiem i przyszywania guzików ukochanym misiom.

23 listopada chcemy pomóc ptaszkom. Zapraszamy chętnego tatę – eksperta do wykonania karmnika.

24 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia; prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły maskotki – misie.

 

Czy zwierzęta lubią zimę? (27 listopada – 1 grudnia)

28 listopada, przy sprzyjającej pogodzie, wybieramy się do Lasku Bielańskiego badać i podziwiać przyrodę. Prosimy jednego rodzica eksperta do pomocy.

1 grudnia prosimy o przyniesienie dla każdego dziecka siateczki od włoszczyzny i pestek słonecznika (małą garstkę).

 

27 listopada o godz. 16.00 zapraszamy rodziców na zajęcie otwarte Andrzejkowe zabawy.

 

Uprzejmie przypominamy, że 28 listopada (wtorek) to kolejny dzień otwarty; chętnych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt z nauczycielkami i umówienie godziny spotkania.

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszamy do śledzenia Motylkowych zabaw i zajęć na facebookowej stronie oraz na stronie internetowej naszego przedszkola. I dzieciom i osobom pracującym w grupie będzie bardzo miło tam Państwa gościć J Dziękujemy J

 

W październiku Motylki przyswoiły wiedzę z następujących tematów:

 

Barwy jesieni (2 – 6 października)

 

Dzieci:

 • uwrażliwiały się  na wartości wizualne: kolor, przestrzeń, ruch, kompozycję
 • odczuwały w różnych sytuacjach piękno jesiennego krajobrazu
 • prowadziły ukierunkowane obserwacje
 • poznały przyczyny zmiany barwy liści jesienią oraz powód ich opadania
 • poznały wybrane grzyby jadalne i niejadalne
 • uświadomiły sobie niebezpieczeństwa zbierania grzybów trujących
 • interesowały się otaczającym światem
 • rozbudzały zainteresowanie dziełami o walorach artystycznych
 • przedstawiały piękno jesiennego krajobrazu w pracach plastyczno - tecznicznych
 • prawidłowo dzieliły zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, podawały wyrazy na wybraną głoskę
 • były zainteresowane zapisem graficznym liczby 1 i 2 oraz liczeniem - w zakresie swoich możliwości
 • dostrzegały rytm w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku, doby itd.
 • wzbogaciły wiedzę nt. budowy ula oraz społecznego życia pszczół, poznały pracę pszczelarza oraz wartości odżywcze miodu
 • poznały litery U u
 • utrwalały wiedzę na temat figur geometrycznych - prostokąt, kwadrat – tworzyły szeregi dynamiczne, mozaiki i mandale
 • utrwalały wiadomości na temat warzyw i owoców
 • eksperymentowały i badały dźwięki z otoczenia

 

Jesienne zabawy z tatą (9 – 13 października)

 

Dzieci:

 • wzmacniały więzi emocjonalne z ojcem
 • poznały litery T t
 • potrafiły właściwie zachowywać w trakcie koncertu, spektaklu; utrwaliły sposoby podziękowania artystom za występ
 • poznały cyfrę i liczbę 3
 • kształtowały odporność emocjonalną
 • w trakcie wycieczki na Farmę dyń dostrzegły fakt, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawiały więc w stosunku do nich życzliwość i troskę
 • uczyły się komponować zdrowy posiłek; przygotowały zupę dyniową
 • utrwaliły nazwy wybranych gatunków ptaków odlatujących z Polski przed zimą oraz przylatujących na zimę oraz warunki jakie są im potrzebne do prawidłowego rozwoju
 • potrafiły uważnie obserwować, analizować i wyciągać wnioski w trakcie prowadzonych zabaw badawczych, eksperymentów i doświadczeń z dźwiękiem

 

Jesteśmy bezpieczni na drodze (16 – 20 października)

 

Dzieci:

uświadomiły sobie, że nie wolno oddalać się samowolnie od grupy; słuchały poleceń dorosłych

 •  poszerzyły wiedzę nt. pieszego ruchu drogowego: sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 •  utrwalały w praktyce zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię
 •  rozwijały zainteresowania muzyką klasyczną i ludową; utrwalały podstawowe kroki taneczne, grały na wybranych instrumentach
 •  prowadziły obserwacje ukierunkowane, poznały wybrane właściwości fizyczne dźwięku
 •  eksperymentowały z dźwiękami; odtwarzały układ słyszanych dźwięków w trakcie gry na przedmiotach codziennego użytku, np. szklanki
 •  w trakcie zajęcia bibliotecznego w Mediatece poznały historię książki, jej rodzaje, zasady korzystania i dbania
 •  poszerzyły wiedzę na temat trójkąta
 •  podejmowały rywalizację w zabawach ruchowych w duchu fair play
 •  starały się bezpiecznie organizować sobie czas wolny w sali i w ogródku

 

Album rodzinny  (23 – 31 października)

 

Dzieci:

• wykazały się otwartością w kontaktach z gośćmi w przedszkolu

• akceptowały ustalone zasady i stosowały się do nich

• poznały zadania i funkcje policjanta

• utrwaliły numery alarmowe 997 i 112 oraz procedurę postępowania w przypadku wezwań w sytuacjach zagrożenia

 •  wzmacniały więzi z rodzicami
 •  kształtowały poczucie odpowiedzialności za innych oraz wrażliwość na potrzeby innych
 •  respektowały inności drugiego człowieka i jego prawa
 •  poznały strukturę rodziny; wzięły udział w tworzenia drzewa genealogicznego
 •  uświadomiły sobie potrzebę dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie
 •  oswajały się z tematem przemijania, odchodzenia
 •  wyrabiały szacunek i delikatność w stosunku do osób w żałobie
 •  systematycznie wykonywały swoje obowiązki związane z ładem i porządkiem - w domu i w przedszkolu
 •  interesowały się światem techniki, stosowały określenia (nazwy) techniczne, używały urządzeń technicznych pod okiem nauczyciela (blender, mikser), umiejętnie przy tym współdziałając
 •  radziły sobie z emocjami
 •  samodzielnie i z niewielką pomocą nauczyciela wykonały instrumenty muzyczne (bębenki, grzechotki, kij deszczowy, piszczałki, cytry i pudełka akustyczne oraz nagrały dwa filmy z aktywnym słuchaniem muzyki wg metody Batii Strauss
 •  w czasie zajęć komputerowych w Mediatece poznały kilka gatunków drzew, wzięły udział w zadaniach logopedycznych oraz praktycznie przećwiczyły obsługę komputera

 

We wrześniu Motylki pracowały przy zagadnieniach:

 

Nasze przedszkole (1 – 8 września)

 

Dzieci:

poznały nowe pomieszczenia w przedszkolu

przypomniały sobie zasady i normy funkcjonujące w przedszkolu i ujęły je w Kodeks przedszkolaka

zaopiekowały się nowym kolegą, stwarzając mu warunki do adaptacji

● stwarzały atmosferę i warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie

doskonaliły umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb

kształtowały poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

rozbudzały poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

wspierały aktywność i samodzielność swoją i innych dzieci w grupie

doskonaliły umiejętność współpracy w grupie

wyrażały sympatię i szacunek do osób najbliższych

● kształtowały takie postawy jak koleżeństwo, przyjaźń

zapoznały się z Kodeksem Małego Naukowca

badały właściwości powietrza

dyskutowały na temat Powietrze a ekologia

 

Ja ty – to my! (11 – 15 września)

 

Dzieci:

 ● przyswoiły  pojęcie przyjaciel

 • uwrażliwiały się na potrzeby innych
 • rozwijały aktywność twórczą i ekspresję plastyczną
 • rozbudzały w sobie poczucie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy
 • doskonaliły sprawność w posługiwaniu się sztućcami, nożyczkami i innymi przyborami
 • ćwiczyły codziennie umiejętności grafomotoryczne
 • rozpoznawały i nazywały swoje emocje
 • rozwijanie zdolności wyrażania emocji gestem, słowem i mimiką twarzy
 • doskonaliły umiejętność współpracy z grupą podczas rozwiązywania problemu
 • wzbudzały postawę empatii
 • poznały litery A a
 • brały udział w różnorodnych ćwiczeniach rozwijających mowę i słuch
 • tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem powietrza oraz zabawki działające z wykorzystaniem powietrza (np. samolociki, helikopterki)

 

To jestem ja (18 – 22 września)

 

Dzieci:

•  kształtowały świadomość swojego ciała

•  korzystały z komputera pogłębiając wiedzę na temat portretu

 •  korzystały z wiedzy o sobie w trakcie rysowania autoportretu
 •  rozwijały umiejętność kreowania swojego pozytywnego wizerunku
 •  kształtowały wrażliwości estetycznej w trakcie oglądania dzieł sztuki
 •  przyswoiły różne formy świętowania urodzin
 •  kształtowały wiarę w siebie i we własne możliwości
 •  śpiewały, tańczyły grupowo i indywidualnie
 •  rozpoznawały wybrane zjawiska atmosferyczne
 •  wznosiły budowle z piasku w zespole i w parach
 •  ubierały się stosownie do pogody, pomagamy sobie wzajemnie
 •  

Lecą liście kolorowe (25 – 29 września)

 

Dzieci:

 •  utrwalały charakterystyczne cechy pór roku
 •  z uwagą słuchały utworu literackiego i swobodnie się o nim wypowiadały
 •  rozwijały swoją percepcję zmysłową
 •  poznały litery O o
 •  rozwijały swoje umiejętności matematyczne
 •  tworzyły własne kompozycje z materiału przyrodniczego, mozaiki geometrycznej, gotowych elementów, sznurka, patyczków, guzików, rurek itp.
 •  zauważały piękno jesiennych drzew, tworząc różnorodne prace
 •  rozwijały swoją aktywność twórczą poprzez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną
 •  dbały o sprawność fizyczną, biorąc udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia porannych i gimnastycznych, w zabawach terenowych, tropiących, badawczych itp.

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.