motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Co słychać w ulu?

.

Rytmika Język angielski Origami Gimnastyka z elementami SI

poniedziałek

12:20 - 12:40

wtorek

09:40 - 10:00

czwartek

10:00 -10:20

poniedziałek

13:30 - 14:00

wtorek

10:25 - 10:45

czwartek

09:40 - 10:00

 

środa

13:30 - 14:00

Plan pracy wrzesień

TYDZIEŃ I:3.09-7.09

TEMAT TYGODNIA : Wesołe przedszkole.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • potrafi współdziałać w zespole
 • potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • zna pomieszczenia przedszkolne
 • akceptuje ustalone zasady
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
 • dba o ład i porządek w swoim otoczeniu

 

TYDZIEŃ II:10.09-14.09

TEMAT TYGODNIA: Razem jest wesoło.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • nie odchodzi samowolnie od grupy
 • słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • umie bawić się przy muzyce
 • wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • omawia ilustracje
 • doskonali sprawność manualną
 • określa miejsce na kartce papieru
 • stara się planować czynności
 • zna charakterystyczne cechy pór roku i potrafi je wymienić
 • posługuje się określeniami: wiosną, latem, jesienią, zimą
 • dostrzega rytm w powtarzających się porach roku

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ III:17.09-21.09

TEMAT TYGODNIA: To ja.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • doskonali sprawność manualną
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • planuje i organizuje własną pracę
 • dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
 • rozwija zdolności do skupiania uwagi na gestach i ruchach drugiej osoby
 • stosuje określenia: przodem do, tyłem do
 • chętnie współpracuje z innymi
 • dostrzega potrzeby innych
 • układa krótkie zdania
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów

 

TYDZIEŃ IV:24.09-28.09

TEMAT TYGODNIA: Kosz Pani Jesieni.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:    

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
 • dostrzega szczegóły
 • tworzy prace pod wpływem różnych bodźców
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiałów plastycznych
 • przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami
 • tworzy zbiory
 • dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami

 

 

 

 

 

Plan pracy w listopadzie

TYDZIEŃ I : 5.11-9.11

TEMAT TYGODNIA :100 lat Odzyskania Niepodległości.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:        

 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy,
 • rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),
 • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach,           przysłowiach, legendach, bajkach,
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • wypowiada się na określony temat
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy
 • rozumie sens podawanych informacji

           

 

TYDZIEŃ II: 13.11-16.11

TEMAT TYGODNIA: Jakie to ciekawe!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • wykazuje płynność i dokładność ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • potrafi malować palcem różne wzory
 • prawidłowo zapamiętuje informacje
 • nabywa poczucia własnej wartości
 • zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi
 • prowadzi dialog
 • samodzielnie przeprowadza doświadczenia badawcze
 • stosuje pojęcie para
 • przelicza w zakresie 2
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • stara się aktywnie uczestniczyć w zabawach

 

 

 

 

TYDZIEŃ II: 19.11-23.11

TEMAT TYGODNIA: Nasze zwierzaki.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt
 • przewiduje działania i łączy działanie ze skutkiem
 • poznaje piękno jako wartość
 • potrafi formować postacie zwierząt z plasteliny
 • jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń
 • interesuje się światem zwierząt
 • stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • potrafi opisać słownie wygląd zwierząt
 • zna zawód weterynarza
 • właściwie zachowuje się podczas spotkania u weterynarza

 

          

TYDZIEŃ  IV: 26.11-30.11

TEMAT TYGODNIA: Idę z misiem do przedszkola.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • uważnie słucha i zadaje pytania do treści
 • zna historię stworzenia Misia Pluszowego
 • chętnie uczestniczy w rozmowach
 • formułuje dłuższe wypowiedzi
 • dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów
 • stosuje określenia duży – mały
 • zna techniki umożliwiające twórczość plastyczną
 • swobodnie posługuje się dostępnymi materiałami i przyborami plastycznymi
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań
 • stosuje określenia: na, pod, obok
 • odtwarza rytmy w określony sposób

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.