motylki
misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Co słychać u Żabek?

                   Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Od 1.04.2019 r do 5.04.2019 r omawiana będzie tematyka Dzień- Noc- dzieci poznają następstwo dnia i nocy, utrwalą nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Utrwalą wiedzę dlaczego po nocy następuje dzień, dowiedzą się jakie zwierzęta prowadzą nocny, a jakie dzienny tryb życia.

Poznają obraz graficzny litery N.

W ramach ,,Kodowania na dywanie'' utrwalą poznane litery i liczby według ,,dyktanda''.

 

W dniach od 8.04.2019 r do 12.04.2019 r omawiana będzie tematyka ,,W zdrowym ciele zdrowy duch''. Dzieci poznają graficzny obraz litery C. Zaplanowane są też Zawody sportowe Trening czyni mistrza – wspólna zabawa w ogródku z dziećmi z grupy VI   Krasnali.

Dzieci dowiedzą się w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, co odgrywa ważną rolę i przyczynia się do zdrowia oraz co oznaczają słowa ,,zdrowy tryb życia''.

 

W dniach od 15.04.2019 r do 19.04. 2019 r grupa omawiała będzie tematykę "Wielkanocne jajka malowane"

15.04.2019 r od godz. 15.00 odbędą się Warszaty świąteczne dla rodziców, na które serdecznie

zapraszamy Rodziców.

Dzieci poznają obraz graficzny litery J, utrwalą poznane litery, będą ćwiczyć czytanie.

W każdy wtorek dzieci grają w gry i mogą przynosić swoje gry do przedszkola.

W tym tygodniu utrwalimy wiedzę na temat tradycji i zwyczajów Wielkanocnych.

 

W dniach od 23.04.2019 r do 26.04.2019 r omawiana będzie tematyka ,,Dbamy o naszą planetę''.

Dzieci poznają obraz graficzny cyfry 8, będą kształtować pojęcie liczby 8,będą doskonalić umiejętności klasyfikowania, kształtować umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków mniej, więcej, tyle samo, doskonalenić umiejętności liczenia, poznają proste sposoby pomiaru.

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się jak dbać o naszą planetę. Zaplanowane jest sprzątanie naszego ogrodu przedszkolnego.

 

W dniach 29.04.2019 r do 2.05. 2019 r. omawiana będzie tematyka ,,Wiwat Maj Trzeci Maj''.

Dzieci utrwalą wiedzę o symbolach narodowych, stolicy naszego kraju, herbu Warszawy.

Wykonają kotyliony. Będą słuchać pieśni patriotycznych. Utrwalą poznane tańce.

Utrwalą swoje adresy zamieszkania.

 

Codziennie po południu – po obiedzie-dzieci słuchają tekstu literackiego czytanego przez nauczycielkę - dzieci przynosza książki do czytania.

Dzieci przynoszą książki do wypożyczenia swoim kolegom i koleżankom z grupy- działa biblioteka grupowa.

Zestaw ćwiczeń porannych wprowadzony w poniedziałek obowiązuje przez cały tydzień.

W każdym tygodniu wprowadzany jest nowy zestaw ćwiczeń gimnastycznych obowiązujący przez cały tydzień.

 


 Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na mc Marzec

Temat 1: Kolorowy wokół świat.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• rozwijanie twórczej postawy

• poznawanie nowych technik plastycznych

• wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt

• budzenie wrażliwości estetycznej

• rozwijanie wyobraźni

• doskonalenie umiejętności określania i porównywania wielkości

• wyrabianie szybkości, wytrzymałości, zwinności, gibkości

• poprawa kondycji całego ciała

• wykorzystywanie okazji do obserwacji, eksperymentowania, wyciągania wniosków

• poznanie obrazu graficznego litery S

• kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

• kształtowanie poprawnej postawy ciała

• wyrabianie zwinności, gibkości

• respektowanie praw innych

• wyrabianie szacunku dla innych

 

Temat 2: Muzyka wokół nas

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów; poznanie brzmienia instrumentu – harfy

• wykorzystywanie okazji do aktywnego słuchanie muzyki

• tworzenie muzyki

• wykonanie prostych instrumentów perkusyjnych

• rozwijanie ekspresji ruchu

• doskonalenie reakcji na sygnał

• rozwijanie aparatu mowy

• kształtowanie kreatywnych działań

• wykonywanie ćwiczeń logopedycznych

• stwarzanie okazji do rozpoznawania i nazywania emocji; przedstawianie własnych emocji w różny sposób: w dramie, teatrze pantomimie, itp.

• klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy

• rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z ich przeżywaniem; szanowanie emocje swoich i innych

• wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych i technicznych

• odkodowywanie informacji zapisanych w postaci obrazków

• poznanie obrazu graficznego cyfry 7; kształtowanie pojęcia liczby 7, przeliczanie i porównywanie liczebność zbiorów

• rozwijanie płynności ruchów, np. poprzez ćwiczenia ze wstążka, chustą

• eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną

 

Temat 3: Nadchodzi wiosna

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• przypomnienie wiadomości na temat pór roku; utrwalenie wiedzy na temat zjawisk zachodzących wiosną

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej w trakcie śledzenia kolejnych etapów rozwoju rośliny

• samodzielne ubieranie się stosownie do pogody

• poznanie obrazu graficznego litery Z

• wdrażanie do prowadzenia prostej hodowli rośliny

• rozwijanie świadomości własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej

• tworzenie radosnej atmosfery, sprzyjającej osiąganiu sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólnej satysfakcji z

pokonywania trudności

• wzbogacanie wiedzy na temat wędrówki ptaków

• regulowanie oddechu

• wzmacnianie mięśni grzbietu i ramion, wykonywanie  ćwiczeń prostujących kręgosłup

• orientowanie się w przestrzeni

 

Temat 4: Wiosenne sprzątanie

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu

• rozwijanie logicznego myślenia

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz orientacji na kartce papieru

• aktywne i bezpieczne uczestniczenie w świecie cyfrowym

• rozwijanie myślenia krytycznego i kreatywnego

• poznanie obrazu graficznego litery Ł

• nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako wymiany informacji

• wzmacnianie mięśni kończyn górnych i dolnych

• zwracanie uwagi na precyzję wykonywanych ćwiczeń

• utrwalenie i zrozumienie wiedzy na temat mycia rąk – cel, technika, efekty

• wyjaśnienie pojęcia „higiena”

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na  mc  STYCZEŃ 2019r :

 

I.  Temat: Dawno dawno temu

Dziecko:

– zapoznanie z obrazem graficznym litery B

– przypomnienie wiadomości o porach roku

– utrwalenie znajomości bajek

– rozwijanie logicznego myślenia i sprawności manualnych

– poznanie obrazu graficznego liczby 4

– kształtowanie pojęcia liczby 4

– doskonalenie umiejętności przeliczania

 

II.  W karnawale

Dziecko:

– poznanie obrazu graficznego litery L

– ćwiczenia artykulacji związane z literą

– orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia – uwrażliwienie na niespożywanie dużej ilości słodyczy

– zdobywanie zdolności kulinarnych

– zauważanie różnic między przedmiotami 

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– prezentacja przygotowanych strojów

– wyrażanie siebie za pomocą mimiki i gestykulacji

– tworzenie atmosfery sprzyjającej wspólnej zabawie

– czerpanie radości z tańca i muzyki

 

III. Święto Babci i Dziadka

Dziecko:

– wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny

– kształtowanie postawy szacunku dla starszych osób

– poznanie obrazu graficznego liczby 5

– kształtowanie pojęcia liczby 5

– doskonalenie umiejętności liczenia

– nabywanie umiejętności w konstruowaniu gier

– poznanie popularnej gry – w warcaby

– doskonalenie umiejętności różnicowania prawej i lewej strony ciała

– rozwijanie orientacji na kartce papieru

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– ukazanie możliwości sprawienia radości babci i dziadkowi

 

IV. Temat: Gdzie mieszkasz

Dziecko:

– zapoznanie z obrazem graficznym litery D

– doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

– wzbudzanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

– poszukiwanie rozwiązań w sprawach problemowych

– jak pomóc bezdomnym zwierzętom?

– rozpoznawanie symboli narodowych

– wskazywanie Polski na mapie świata

– określanie kształtu granic Polski

– zapoznanie z dużymi miastami Polski

– odnajdywanie Polski na globusie

– zapoznanie z obrazem graficznym litery T

– doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

– uwrażliwianie na bezpieczne korzystanie z urządzeń podpiętych do prądu

 

 

V. Temat: Tydzień dobrych manier i dobrego wychowania

Dziecko:

- obdarza uwagą dzieci i dorosłych grzecznie zwraca się do innych

- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych

- utworzenie Kodeksu cierpliwego przedszkolaka

- stara się współdziałać w zabawie

- potrafi dzielić się zabawkami

- poznanie określenia co to są złe nawyki.

- codzienne powitanie i pożegnanie z nauczycielką

 


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na mc  Listopad  grupa ” Żabki”

 

W pierwszym tygodniu omawiana będzie tematyka” Piękna nasza Polska cała”

 

Polska, moja ojczyzna – zajęcia komputerowe  połączone z wprowadzeniem litery d D

Legenda o powstaniu państwa polskiego  „O Lechu, Czechu i Rusie”.

6.11.2018 r -Udział w obchodach Święta Zjednoczenia Włoch i Święta Sił Zbrojnych na Cmentarzu Żołnierzy Włoskich

Utrwalają wiersze, piosenki i tańce z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości: „Znak ,Polska”, Kto Ty jesteś..”, „ Przybyli Ułani pod okienko”, Hymn Narodowy”.

Konkurs dzieci rodziców „Piękna nasza Polska cała”- do 5.11.2018r

Utrwalanie tańca „Krakowiak

9.11.2018 r - Uroczysty Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości – dzieci w tym dniu będą  ubrane w barwach narodowych.  Dzień mody patriotycznej.

Odśpiewanie Hymnu Narodowego przez dzieci  – 9.11.2018r

 

W drugim tygodniu dzieci będą omawiały temat:  Jesienny deszcz

Zapoznanie z literą u, U

 Kształtowanie analizy głoskowej wyrazów

 Utrwalenie wiadomości o jesieni

Pomysł na deszczowe dni – gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Deszczowe sekwencje – opowieść ruchowa połączona z kodowaniem na dywanie

Ćwiczenie logicznego myślenia podczas wyciągania wniosków z eksperymentów

Poznanie zasady powstawania zjawiska cienia. uświadomienie roli światła w życiu

ludzi, roślin i zwierząt

W trzecim tygodniu dzieci będą omawiały temat:  Mały pluszowy miś

Mały miś w przedszkolu – poznanie zapisu graficznego litery m, M

 Zabawą przyrodnicza Pluszaki i zwierzaki – zapoznanie z zapisem graficznym litery y Y

23.11.2018r - Dzień Pluszowego Misiazabawa taneczna z okazji święta misiów (pomoce: CD ze skoczną muzyką, misie przyniesione z domu).

Utrwalenie wiadomości o niedźwiedziach.

Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt.

Z misiem za pan bratzajęcia z tablicą multimedialną: gry i zabawy graficzne związane z tematem

 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Labirynty – rysowanie patykiem – ćw. na orientację przestrzenną

 Gry i zabawy graficzne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

W czwartym tygodniu dzieci będą omawiały temat: Wszystkie zwierzęta nasze są.

Utrwalenie nazw zwierząt domowych i hodowlanych.

Zabawa przyrodnicza Dzieci zwierząt (pomoce:

zabawki przedstawiające różne zwierzęta, plansze demonstracyjne Zwierzęta i ich dzieci, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

 Poznanie warunków potrzebnych  do prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt

28.11.2018r - Warsztaty badawcze Labolo  - doświadczanie przez eksperymentowanie.

 Obserwacja zmian  w przyrodzie późną jesienią

 Poznanie zwierząt żyjących na farmie

 W klinice weterynaryjnej poznanie pracy lekarza weterynarza.

 

W ramch innowacji pedagogicznej i zadania rocznego „Kropla kultury znaczy więcej niż ocean rozumu” dzieci wykonają znaki graficzne emocji. Scenki dramowe z użyciem tych znaków.

„Emocjonalne obrazki” – ocena pozytywnych i negatywnych  zachowań bohaterów.

„Powinniśmy. Nie możemy” – wykonanie plakatu na zadany temat.

„Drzewko emocji” – określanie emocji.

Wiersz do nauki:

Ciemną nocą przez ogródek spacerował leśny ludek.

Skacze kamyk po kamyku, aż tu nagle – fiku-miku! –

stłukł dwie lampki z porcelany oraz kubek farbowany.

Widzi ciemność dookoła. Myśli głośno: – Przejść nie zdołam.

Co mam zrobić w środku nocy? Gdzie poszukać mam pomocy?

Umówiłem się z kolegą, by układać nowe lego!

Nagle księżyc się pochylił, błysnął światłem i po chwili...

Bardzo skrzata rozbawiło to, co przed nim się zjawiło.

To był CIEŃ! Zgadnijcie jaki, moje miłe przedszkolaki!

 


 

     Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik 2018 r. gr. V ,,Żabki''

 

W pierwszym tygodniu omawiana będzie tematyka ,,Barwy jesieni''.

Dzieci dowiedzą się Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?

Celem jest:

  • uwrażliwienie na wartości wizualne: kolor, ruch, przestrzeń, kompozycję;
  • poznanie przyczyn zmiany barwy liści, poznanie wybranych grzybów: borowika, maślaka, kurki, muchomora  - plansze z grzybami
  • działalność plastyczna to komponowanie pracy, doskonalenie umiejętności wycinania.
  • dzieci poznają literę U,u.
  • w zakresie edukacji matematycznej poznają prostokąt i jego cechy.

 

W ramach realizacji projektu ,,Piękna nasza Polska cała” nauczą się kroków i figur tańca narodowego ,,Polonez'', tańca ludowego ,,Krakowiak'', nauczą się wierszy ,,Polska'' i ,,Znak''; poznają melodię i słowa hymnu narodowego.

 

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej i zadania rocznego ,,Kropla kultury znaczy więcej niż ocean rozumu'' dowiedzą się co znaczy savoir-vivre, jak zachowywać się przy stole, samodzielnie komponować kanapki, posługiwać się nożem i widelcem.

 

W trakcie zabawy badawczej poznają różnego rodzaju dźwięki.

 

     W drugim tygodniu października dzieci będą omawiać tematykę ,,Jesienne zabawy z tatą i mamą''.

 8.10.2018 r. odbędzie się Koncert ,,Proste chłopaki''.

  • wprowadzona zostanie litera T, t.,
  • poznają liczbę 3.

Zaplanowano manipulowanie, przeliczanie, porównywanie zbiorów; doskonalenie umiejętności wnioskowania z użyciem określeń: mniej, więcej, tyle samo;

Podczas zajęć umuzykalniających zaplanowano  uwrażliwienie na sygnał dźwiękowy, grę na instrumentach perkusyjnych.

 

11.10.2018 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Mostówki - lepienie z gliny

 

Od 15-19 X 2018 r zaplanowana jest tematyka ,,Jesteśmy bezpieczni na drodze''.

  • dzieci przypomną zasady ruchu drogowego, sygnalizator świetlny, znaki drogowe.
  • ćwiczyć będą dzielenie wyrazów na sylaby, głoski i zdań na wyrazy oraz układanie wyrazów z poznanych liter i czytanie tych wyrazów.

 

 Na zajęciach matematycznych określały będą położenie przedmiotów na , pod, za , obok itp.

 

Odbędzie się Quiz tematyczny Bezpieczny przedszkolak: rozwiązywanie zagadek i zadań związanych z ruchem drogowym, pracą policjanta i numerami alarmowymi (pomoce: aparat telefoniczny stacjonarny, komórka, tablice z numerami, obrazki)

 

Trzeci tydzień października to tematyka ,,Album  rodzinny''.

W ramach tematyki przedstawią  swoją rodzinę – poznają członków rodziny; przyswoją pojęcie drzewo genealogiczne; namalują portret rodzinny.

 

24.10.2018 r. zaplanowano warsztaty Labo odkrywcy ,,Doświadczanie przez eksperymentowanie''.

 

Świat techniki w naszym domu: rozmowa kierowana na temat  sprzętów (urządzeń) najczęściej wykorzystywanych w domach.

29.10- 31.10. 2018 r. zaplanowano tematykę ,,Jesienna zaduma'', ,,Polska''.

Nauka  hymnu narodowego - rozmowa o żołnierzach, którzy polegli za wolność ojczyzny, zmarłych.

 

29.10.2018 r odbędzie się teatrzyk „Przygody niebieskiego smoka''- opowieść o tolerancji i akceptacji inności.

 

 

                              Wiersze na październik

 

                            ,,Polska''

Polska to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach- blisko

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy

budujemy, bronimy.

Polska-ojczyzna, piękna kraina,

która się w sercu zaczyna.

 

                                           ,,Znak''

 

Czy Ty wiesz jaki to znak

w czerwonym polu

biały ptak?

-Wiem-

odpowiedział Jędrek mały

to jest znak Polski

Orzeł Biały.

 

 

 

 

 

Linkihttp://przedszkole39.bip.um.warszawa.pl/

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.