pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
misie
motylki

       OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

tel: 22 835-08-09

Co słychać u Żabek?

                 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne  na  mc  marzec  dla gr. III

W miesiącu marcu dzieci przyswoją wiedzę z następujących tematów:

1.Instrumenty muzyczne – projekt edukacyjny

2.Szukamy Wiosny

3.Wiosenne porządki

4.Malujemy pisanki.

          Ogłoszenia:

Dnia 12.03. 2018r  dzieci będą zakładały zielony ogródek  w sali. Będą potrzebne pojemniczki po margarynie , maśle roślinnym  lub doniczki, ziemia, korzeń pietruszki, nasiona rzeżuchy , dymki, fasoli i inne.

Na 16.03.2018r  prosimy o przyniesienie skrawków  materiału , wełny  sznurków  do wykonania Marzanny, z którą  pójdziemy żegnać zimę i witać wiosnę.

Na 19.03. 2018r   prosimy ,aby dzieci przyniosły owies i pojemniczki po serku  DANIO.

Dnia 20.03. 2018r  dzieci idą do Mediateki na zajęcia czytelnicze.

Na 26.03.2018r  prosimy o przyniesienie wydmuszek z jajek i watę( trochę  waty, do włożenia jej w wydmuszkę).

Prosimy o zgłoszenie się chętnych mam do umówienia terminu  pieczenia babeczek lub innych wypieków .

 

Wiersze i piosenki na marzec:

Wiosna!

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
- Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? - Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią - Witaj wiosno!

 

 

 

Żabka

Po zielonej łące
skacze żabka mała.
Jak bociana zobaczyła
w stawie się schowała.

A jej koleżanka
od samego ranka.
Lubi wspinać się po drzewach
tak jak nasza Ewa.

 

                    Piosenki na marzec:

Kukułka

Ku-ku, ku-ku!

Precz zimo zła! 

Już bociek leci, 
cieszą się dzieci. 
Wiosna, wiosna 
idzie przez świat. 

Ku-ku, ku-ku! 
Już kwitnie sad! 
W gałązkach drzewa 
już ptaszek śpiewa. 
Wiosna, wiosna 
idzie przez świat. 

Ku-ku, ku-ku! 
Już ciepły wiatr. 
Zatańczmy w koło,

Bo nam wesoło

Wiosna, wiosna

Idzie przez świat.

                                                                        Wiosna radosna

Już na polu kłos dojrzewa, 
trawka rośnie, ptaszek śpiewa. 
Gdy wiosna radosna swój uśmiech roztoczy, 
to dzieciom wokoło wesoło jest! (bis) 

Konik polny stroi skrzypce, 
krakowiaczka w miejscu drepce. 
Gdy wiosna radosna swój uśmiech roztoczy, 
to dzieciom wokoło wesoło jest!


 

                                                                                               

 

  LUTY - ogłoszenia dla Rodziców gr. III ,,Żabki'' 

 

Prosimy o przyniesienie różnych owoców egzotycznych na 2.02.2018 r- dzieci będą robiły sałatkę owocową dla Babci i Dziadka.

 

   W dniu 2.02.2018 r. prosimy o ubranie dzieci w galowe ubranie.

 

   W dniu 7.02.2018 r. dzieci z gr. III idą do Mediateki, prosimy o punktualne przyprowadzenie dziecka do przedszkola.

 

 W lutym 2018 r. gr. III omawiała będzie tematykę- Zimowe zabawy , Zawody naszych rodziców,

   Lubimy się śmiać i Bawimysię kolorami.

 

                                                           Wiersz  na luty gr. III

                                                           ,,Trójkątna bajka''

     

     Była raz sobie skała

      bardzo dziwna- trójkątna.

      Stał na tej skale pałac

     bardzo dziwny- trójkątny

     w pałacu tym na tronie

     bardzo dziwnym- trókątnym

     Zasiadał król w koronie-

     bardzo dziwnej- trójkątnej

    I patrzył z okien wieży

    bardzo dziwnej- trókątnej

    Na dzielnych swych rycerzy

    bardzo dziwnych trókątnych

 

 

                                                   Piosenka na luty gr III

 

                                                   ,,Zabawa na sankach''

 

I.        Sanki ciągniesz ty,                                         IV. Jak bałwanek ty,

sanki ciągnę ja.                                                   jak bałwanek ja.

Trudno wejść na górę,                                        W śniegu się turlamy,

mocno trzymam sznurek                                     śnieg otrzepią mamy.

Sanki ciągniesz ty,                                              Jak bałwanek ty,

sanki ciągnę ja.                                                   Jak bałwanek ja.

II.     Z przodu siedzisz ty,

z tyłu siedzę ja.

Z górki jak w sto koni,

 nikt nas nie dogoni

             Z przodu siedzisz ty,

               z tyłu siedzę ja.      

        III.    Zaspę widzisz ty,

zaspę widzę ja.

Sanki w nią wjechały,

sanki w śniegu całe.

Zaspę widzisz ty,

zaspę widzę ja.

 

    

 Zamierzenia wychowawcze na styczeń w ŻABKACH

W  miesiącu styczniu  Żabki  przyswoją wiedzę  z następujących tematów:

I  Tydzień : Baśnie , bajki , bajeczki.

Dziecko:

-potrafi uważnie słuchać krótkich utworów literackich

-umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią utworu

-dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów

-dzieli proste wyrazy na sylaby

-potrafi uważnie słuchać krótkich utworów literackich

      -umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią utworu grupuje książki w sensowy sposób 

      -formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne

     -chętnie przegląda książki, zwraca się z prośbą o ich przeczytanie i zadaje pytania

-jest zainteresowane działaniem biblioteki – zadaje pytania, wypowiada się na temat książek

-stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik próbuje tworzyć proste, oryginalne opowiadanie inspirowane bajką

-rozumie przyczynę i skutek określonych zdarzeń, próbuje łączyć je w logiczny ciąg

-jest zainteresowane procesem powstawania książki – zadaje pytania, wypowiada się na ten temat

      stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka,     drukarz, drukarnia.

 

 II  Tydzień : Emocje i uczucia i jak sobie z nimi radzić.

Dziecko:

-kształtuje  umiejętności godzenia się,

- rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne

 -uświadamia sobie znaczenie słowa przepraszam oraz zwrotów : nie gniewaj się, przykro mi       

-pomoc dziecku w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii

-przekazywanie dziecku wartości i norm postępowania,

-wspieranie dziecka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości,

-dzieli się własnymi przeżyciami z innymi ludźmi,

-uświadamia sobie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia
 ( radość, smutek, złość, strach),

 

III  Tydzień : Prezenty dla babci i dziadka

Dziecko:

-okazuje szacunek osobom starszym

-opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń

-posługuje się w wypowiedziach imionami rodziców

 -rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie

 - wie, czym zajmuje się dziadek

-wykonuje zaproszenie z okazji Dnia Babci i Dziadka potrafi opisać wygląd swoich dziadków

-dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka

-próbuje narysować postać człowieka zgodnie z opisem słownym

-zna tradycje składania życzeń okolicznościowych

-stosuje formy grzecznościowe podczas składania życzeń

-dostrzega potrzeby innych członków rodziny

 

IV  Tydzień: Mój dom.

Dziecko:

- zna różne znaczenia słowa dom rodzinny

-rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt

-dobiera obrazki w logicznie pasujące pary

-rozpoznaje i nazywa typy domów ludzi

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek

 -dostrzega prawidłowości i zależności w środowisku społecznym

-rozpoznaje i nazywa różne rodzaje domów – budowli architektonicznych

-dostrzega zależność pomiędzy sposobem wznoszenia konstrukcji, a jej stabilnością

-ma poczucie sprawstwa i odczuwa radość z wykonanej pracy

-stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok  i kierunków: na prawo, na lewo

- przestrzega zasad poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej, nie oddala   się od opiekuna

-wykazuje zainteresowanie architekturą najbliższego otoczenia

-stosuje określenia przymiotnikowe do opisywania cech budowli

 

V  Tydzień : Lubimy eksperymentować , jaki jest śnieg.

Dziecko:

-zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment

- potrafi współpracować w zespole

-stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski

-przeprowadza proste eksperymenty badawcze  (Jaki jest śnieg.?)

-wykonuje proste zabawy badawcze

-poszukuje własnych sposobów rozwiązania problemu

-rozumie sens zakazu jedzenia śniegu

 -przeprowadza proste eksperymenty o tym co pływa a co tonie?

- stara się wyciągać właściwe wnioski rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

- zna i rozumie pojęcie pojemności naczyń

-samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia

-wnioskuje na temat obserwowanych zjawisk

 

Wiersze i piosenki  na  Styczeń:

 

Bałwan ze śniegu .

Ulepiły dzieci
Ze śniegu bałwana,
W kapeluszu, z fajką w zębach
Wygląda na pana.

Pewno ci tu zimno,
śniegowy bałwanie,
chodźże do nas do przedszkola
na ciepłe śniadanie

Zaiskrzył się bałwan,
jakby śmiał się z tego:
- Mróz – to mój przyjaciel,
- stopniałbym bez niego.

 

Piosenka  „Zima zła”

I.
Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 
Wichrem w polu gna! 
Nasza zima zła!

II. 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha 
Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 
W ręku gałąź oszroniała, 
A na plecach drwa... 
Nasza zima zła!

III. 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha 
Nasza zima zła! 
A my jej się nie boimy, 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 
Niech pamiątkę ma! 
Nasza zima zła!

 

Wiersz dla 6 latków:

 

Styczeń

Nowy Rok zawitał wreszcie

stary sobie poszedł.

Co tam rośnie w mrozach stycznia?

Dzień rośnie po trosze!

 

Wróbelkowi serce rośnie,

że wiosny doczeka,

chociaż jeszcze droga do niej

mroźna i daleka.

 

Rosną w styczniu zaspy śniegu,

że wóz w nich ugrzęźnie

a na szybach rosną srebrne

liście i gałęzie.

 

Więc na inne pory roku,

nie patrzy zazdrośnie

mroźny styczeń: bo w nim także

mnóstwo rzeczy rośnie!

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na mc Listopad

                                      Wiersz na Listopad

      Panie Wietrze

Panie wietrze , panie wietrze

Czemu pan nie chodzi w swetrze?

Czemu pan udaje zucha,

Skoro sam pan chłodem dmucha?

Sam oziębia pan powietrze,

Oj, ostrożnie, panie Wietrze!

Gnając chmurki gdzieś na niebie,

Chce pan sam zaziębić siebie?

Jednak lepiej , panie wietrze

O tej porze chodzić w swetrze.

 Ani się pan sam spodzieje,

Jak pan siebie sam zawieje.

 

                                          Piosenka na Listopad

                 Popatrzcie na jamniczka.

1.Popatrzcie na jamniczka

Wyturlał się z koszyczka, zaczaił się na babcię

I porwał babci kapcie.

 

Ref. A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał.  x  2

 

2. Poszarpał chustkę w róże i zrobił dwie kałuże, i moją nową lalkę,

Zaciągnął pod wersalkę.

 

Ref. A jak spał a jak spał …

 

3. A teraz gdzieś ucieka i szczeka, szczeka ,szczeka,

Łapiemy więc jamniczka , niech wraca do koszyczka.

 

Ref. A jak spał…..

 

4. Pod stołem jest koszyczek, w koszyczku śpi jamniczek,

 Jamniczek sobie śpi…!

Jak się zbudzi będzie zły.

 

                      W listopadzie  u  Żabek

 

I Tydzień: KAP,KAP, KAP

 

Żabkinazywają i rozpoznają zjawiska atmosferyczne, starają się dobierać odpowiedni strój do pogody, znają charakterystyczne cechy aktualnej pory roku (Jesień).Dzieci wykonują kompozycje plastyczne według własnego projektu, rozpoznają instrumenty po ich brzmieniu, są zaangażowane w zdobywaniu nowych doświadczeń, potrafią w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę.

Projekt „Jabłko” – dzieci dowiedzą się tego, czego jeszcze nie wiemy o jabłku i jego przetworach.

 

II Tydzień: JAKIE TO CIEKAWE

Żabki -zdobywają wiedzę o przyrodzie, rozpoznają i nazywają wybrane gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy, wiedzą jakie warunki są potrzebne zwierzętom do życia

Dnia 16.11.2017r tj. czwartek będziemy kisić kapustę i będzie nam potrzebne: biała kapusta, marchewka ,garnek najlepiej jakby był przeźroczysty , ażeby dzieci mogły obserwować proces kiszenia.

.

III Tydzień : NASZE ZWIERZAKI

Żabki interesują się światem zwierząt, potrafią opisać słownie wygląd zwierząt , interesują się ptakami występującymi w najbliższym otoczeniu, wiedzą  jakie warunki są potrzebne ptakom do życia formułują dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi.

 

IV Tydzień: IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA

Żabki posiadają podstawowe informacje na temat życia niedźwiedzi, znają właściwości  miodu, rozpoznają i nazywają wybrane gatunki drzew z najbliższej okolicy, rozpoznają i nazywają podstawowe figury geometryczne, stosują określenia duży – mały oraz kierunki: prawo, lewo.

 

W najbliższym czasie prosimy o przyniesienie dzieciom:

 

- teczki na prace plastyczne  (kto jeszcze nie przyniósł)

- małe lusterka na odwrocie podpisane

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELKAMI:

 

Rodzic Ekspert-  do wcześniej wymienionych tematów tygodniowych oraz innych pomysłów Projekt „Jabłko”- zapraszamy do pomocy w projekcie , wszystko  to co dotyczy jabłka i jego przetworów.

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – prosimy wcześniej umówić się z nauczycielkami do czytania literatury dziecięcej

Dnia 28.11.2017r  Dzień otwarty – prosimy chętnych  rodziców o  zapisywanie się do nauczycielek z grupy  na rozmowy.

 

 

OD MIESIĄCA LISTOPADA DZIECI BĘDĄ MOGŁY PRZYNOSIĆ  SWOJE ZABAWKI Z DOMU TYLKO W PIĄTKI.

 


 

 Piosenka na październik

 

 Dzisiaj do przedszkola przyszła pani Jesień.

 W brązowym koszyczku różne dary niesie:

 czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki,

  zielone ogorki, niebieskie śliweczki.

Ref. Kolory jesieni

        żółty i brązowy,                                    bis

        czerwony, zielony i pomarańczowy.

 

 

  Wiersz na październik

,,Trampolinek i ruch uliczny'' Urszula Piotrowska

   

      Maszeruje Trampolinek                                

       w kamizelce odblaskowej

       prawą stroną po chodniku,

       bo przepisy zna drogowe.

       Doszedł już do skrzyżowania

       i chce przejść na drugą stronę,

       lecz poczekać teraz musi,

       bo tam światło jest czerwone.

       Woła go sygnalizator:

      - Na zielone światło zmieniam,

       możesz iść, bezpieczna droga,

      Trampolinku, do widzenia.

    

     Gdy na jezdni nie ma pasów,

    ani świateł- to się zdarza-

    Trampolinek wie co robić,

    a pytany, tak potarza:

  -Stoję grzecznie na chodniku,

   patrzę, czy jest ruch na drodze:

   w lewo, w prawo, znowu w lewo,

   nic nie jedzie, więc przechodzę.

 

 

W październiku 2017 r. planujemy następującą  tematykę do realizacji:

 

,,Moja rodzina i ja '' 2.10.2017 r. - 6.10.2017 r.

Prosimy Rodziców o przyniesienie po dwa zdjęcia rodzinne na 2.10.2017 r.- jedno potrzebne będzie do wykonania plakatu o rodzinach dzieci, drugie do pocięcia na części- zdjęcia mogą być wydrukowane na drukarce.

 

,,Bezpieczna droga do przedszkola''- 9 .10. 2017 - 13.10.2017 r.

W tygodniu o bezpieczeństwie przewidziane jest spotkanie z policjantem.

 

 ,,Leśne odgłosy'' - 16.10.2017 r. - 20.10.2017 r.

Na 16.10.2017 r. prosimy rodziców o przyniesienie różnych materiałów o różnorodnej strukturze – skrawków np. tapicerki, skrawków rolet, gazety, waciki itp.-dzieci będą wykonywały pracę plastyczną kolaż z materiałów różnych.

 

,,Tydzień o chlebie'' - 23.10.2017 r -  27.10.2017 r

Dzieci mogą przynieść różne rodzaje ziarna, gatunki pieczywa, informacje na temat przerobu ziarna na mąkę, różne rodzaje mąki.

Rodzice, którzy potrafią piec chleb - bardzo  proszeni są o pokaz i wspólne pieczenie chleba z dziećmi.

26.10.2017 r. dzieci mają zaplanowane kiszenie ogórków - prosimy o przyniesienie do przedszkola ogórków.

27.10.2017 r. dzieci będą piekły ciasteczka.

 

,,Muzyka to lek''- 30.10.2017r. - 31.10.2017 r.

W tym tygodniu dzieci będą wykonywały instrumenty muzyczne – prosimy o przyniesienie małych pojemników po jogurcie i ziarenek np.grochu

Ponadto prosimy rodziców, którzy posiadają w domu ciekawostki na temat instrumentów muzycznych o przyniesienie ich do kącika muzycznego, który dzieci będą tworzyły w naszej sali.

 

Dzień otwarty- kontakty indywidualne dla rodziców odbędzie się w dniu 24.X.2017 r. - rodzice chętni proszeni są o wcześniejszy kontakt z nauczycielami i umówienie godziny spotkania.

 


 

Wrzesień u Żabek

PIOSENKI

,,Kasztan perkusista''

Panie kasztanie prekusisto, kto ciebie tak nauczył grać?

Ach, to na pewno to psotne wietrzysko, które nie daje ci spokojnie stać.

Tylko dmucha wiu, wiu, tylko trąbi tru, ru, ru,

jakby chciało ci melodię podarować.

No, a tobie w to graj, kasztanami tu i tam, wnet zaczynasz mu akompaniować.

Panie kasztanie prekusisto, kto ciebie tak nauczył grać?

Ach, to na pewno te rude wiewiórki, które nie dają ci spokojnie stać.

Ciągle gonią fik mik, ciągle skaczą skik i skik,

jakby chciały tańczyć polkę przebojowo.

Ty im na to: pam, pam,

kasztanami tu i tam,

muzykalnie, pięknie, koncertowo.

 

"Zuch przedszkolak''

Kto zbuduje z klocków wieżę? Kto sukienki lalkom pierze?

Wytnie ptaszka i wiatraczek?- to na pewno przedszkolaczek.

 

Ref. Tra la la – piosenka prosta,

jesteś zuch to z nami zostań.

 

Zuch przedszkolak umie więcej- nakryć stolik, umyć ręce.

But zawiązać, zapiąć guzik

i nie trzymać palca w buzi.

 

WIERSZ

,,W lustrze" - Urszula Piotrowska

A kto patrzy na mnie z lustra?

Znam te oczy, nosek, usta,

dwa policzki, uszka dwa...

Czy to może jestem ja?

Lustro sięga do podłogi,

w lustrze widzę swoje nogi,

jeden brzuszek, ręce dwie,

tylko plecków nie mam. Łee.....

 

CO ROBIMY WE WRZEŚNIU

W pierwszym tygodniu września poznawaliśmy przedszkole. Ustalaliśmy Kodeks Grupowy, zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej grupie i przedszkolu.

W drugim tygodniu września ,,Żabki'' poznawały bliżej swoich nowych kolegów i koleżanki, wdrażały w życie zasady zgodnej zabawy, poznały wiele nowych zabaw ruchowych. Wykonały wiele prac plastycznych, poznały nowe piosenki i wierszyk.

W następnym tygodniu zaplanowana jest tematyka ,,To ja''.

Dzieci będą nazywały części ciała, przypomną schemat ciała.

6- latki- będą dzieliły wyrazy na głoski, liczyły głoski w wyrazach.

Żabki będą utrwalały pojęcia wysoki - niski, wyższy - niższy, krótki- długi, dłuższy - krótszy.

Zaplanowane są ćwiczenia oddechowe, narządów mowy, artykulacyjne.

Żabki będą wykonywały prace plastyczne.

 

Od 25.09.2017 r. do 29.09.2017 r. zaplanowano tematykę ,,Kosz Pani Jesieni''.

Prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w zbieraniu i przyniesieniu do kącika przyrody darów jesieni: żołędzi, kasztanów, liści, owoców, warzyw, kwiatów, by nasze pociechy miały okazję do wzbogacenia wiadomości na temat jesieni oraz działaniach na materiale przyrodniczym.

 

Linkihttp://przedszkole39.bip.um.warszawa.pl/

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.