OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

W Motylkowie

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc styczeń  dla grupy „Motylków”

04.01.2021 – 08.01.2021 Zwierzęta zimą

Dziecko:

 • wie, kim jest leśniczy
 • wie, jak i czym należy dokarmiać ptaki
 • układa historyjkę obrazkową wg kolejności wydarzeń
 • zna znak graficzny litery U, u

11.01.2021 - 15.01.20201  Zabawy na śniegu

Dziecko:

 • wie, jak bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie
 • dodaje i odejmuje w zakresie 7
 • maluje zimowy pejzaż
 • lepi bałwana z plasteliny
 • zna zwierzęta mieszkające na Grenlandii

18.01.2021 – 22.01.2021 Moja rodzina

Dziecko:

 • zna nazwy członków rodziny, nazywa stopnie pokrewieństwa
 • precyzyjnie rysuje po śladzie
 • dostrzega podobieństwa i różnice między obrazkami
 • recytuje wiersze i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

25.01.2021 – 29.01.2020 W kosmosie
Dziecko:

 • wie, co to jest Układ Słoneczny -wypowiada się na podstawie ilustracji,
 • interesuje się kosmosem
 • przelicza w zakresie 8
 • zna , nazywa, rysuje figury geometryczne
 • potrafi wykonać pracę przestrzenną z dostępnych materiałów

Motylkowe zamierzenia wychowawcze na grudzień 2020:

Dawno, dawno temu…(1 – 4.12.2020)

Dziecko:

- wykonuje prace techniką orgiami

- umie ułożyć zagadkę

- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową

- wie, co to jest kopalnia i kto w niej pracuje

- wie, jak powstał węgiel

- wie, jak wyglądały niektóre dinozaury

- konstruuje ciekawe rzeźby

 

Przeciwieństwa (7 – 11.12.2020)

Dziecko:

- zna różnicę między dniem i nocą

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

- odgrywa różne role

- aktywnie bierze udział w zabawie

- stempluje wg wzoru

- potrafi improwizować muzykę

- rozumie znaczenie słowa „porzekadło”

- mówi przeciwieństwa w obszarach : wygląd własny, przedmioty- obrazki

- wykonuje zadania powierzone przez nauczyciela

 

Prąd elektryczny (14 – 18.12.2020)

Dziecko:

- zna różne źródła energii

- rozumie znaczenie prądu elektrycznego  w życiu człowieka

- wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych

- zna znak „Uwaga prąd”

- potrafi malować farbą akwarelową

- bawi się bezpiecznie na saniach

- rozpoznaje urządzenia elektryczne zasilane z sieci i z baterii

- rozpoznaje dźwięki wydawane przez urządzenia

- wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia

- wie do czego służy prąd

- bierze udział w zabawach badawczych i eksperymentach

 

Święta tuz, tuż…(21 0 24.12.2020)

Dziecko:

- potrafi złożyć papier i wyciąć z niego gwiazdkę

- radzi sobie w różnych sytuacjach

- nazywa drzewa iglaste

- śpiewa proste kolędy

- zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem; poprawnie formułuje wypowiedzi

- umie opowiedzieć, jak spędza czas z rodziną

- rozumie potrzebę przesyłania pozdrowień  i życzeń świątecznych

 

Witamy Nowy Rok (28 – 31.12.2020)

Dziecko:

- nazywa dni tygodnia i wymienia je wg kolejności

- przestrzega zasad bezpieczeństwa

- bawi się zgodnie z innymi dziećmi

- rysuje kredkami wybrane wydarzenia w przedszkolu

- słucha z uwagą opowiadania o miesiącach; powtarza ich nazwy zgodnie z porami roku

- określa cechy zimowej pogody

- jest sprawne ruchowo; dba o właściwą postawę w czasie ćwiczeń

- zachowuje równowagę podczas chodzenia  po śladach innych  

- układa postanowienia noworoczne

- bawi się zgodnie w kącikach tematycznych ; dba w nich o porządek

- niesie pomoc innym w ciągu dnia

- samodzielnie rozwiązuje konflikty

- potrafi się relaksować

 

 

Motylkowe zamierzenia wychowawcze na listopad 2020:

Jak przekazujemy informacje? (2 – 6.11.2020)

Dziecko:

- stosuje formy grzecznościowe

- wie kim jest listonosz

- potrafi podać poszczególne etapy drogi listu od nadawcy do odbiorcy

- potrafi się przedstawić podając swoje imię, nazwisko i adres; zna nazwę miejscowości, w której mieszka

- samodzielnie przebiera się w szatni

- szanuje prawa innych w zabawie

- rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych znaków

- posługuje się zdobytą wiedzą

 

Kapie, kropi, mży… (9 – 16.11.2020)

Dziecko:

- bawi się zgodnie z innymi

- wypowiada się na temat jesiennej pogody, podaje cechy jesieni

- umie przegrywać

- eksperymentuje z użyciem wody i różnych przedmiotów,  wie, jakie przedmioty pływają a jakie toną

- zna właściwości wody

- umie prowadzić kalendarz pogody

- zna dni tygodnia

- posługuje się symbolami i wie,  co one oznaczają

- rozpoznaje rodzaje deszczu

- rozumie informacje zawarte w prognozie pogody

 

Dbamy o zdrowie (17 – 23.11.2020)

Dziecko:

- aktywnie uczestniczy w zajęciach, zabawach, ćwiczeniach ruchowych

- przestrzega reguł bezpiecznej zabawy; potrafi je zorganizować sobie i innym

- zna zabawy swoich dziadków

- wie co szkodzi, a co pomaga utrzymać dobre zdrowie; wie, na czym polega zdrowy styl życia

- wylicza nazwy posiłków spożywanych  w ciągu dnia

- potrafi zrobić kanapkę i nakryć do stołu; właściwie zachowuje się podczas posiłków

- potrafi uzasadnić swoje działanie

- rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do panującej aury

- rozumie konieczność korzystania z porady lekarza w wypadku choroby

- radzi sobie w sytuacjach życiowych

 

Opiekujemy się zwierzętami (24 – 30.11.2020):

Dziecko:

- potrafi opowiedzieć o swoim zwierzątku

- odgrywa role posługując się mimiką, słowem, gestem

- stara się skończyć rozpoczęta grę lub zabawę

- uważnie słucha

- odgrywa role w teatrzyku cieni

- sprawia radość innym

- koloruje wg podanego kodu

- wie, że hałas szkodzi

- wie które zwierzęta żyją w wodzie, a które na lądzie

 

 

Motylkowe zamierzenia wychowawcze na październik 2020:

Jesień w ogrodzie (1 – 9.10.2020):

Dziecko:

- zachowuje zasady bezpiecznego pobytu w ogrodzie

- rozumie potrzebę jesiennych prac ogrodowych, bierze w nich aktywny udział

- stara się być samodzielne

- interesuje się książkami przyrodniczymi

- rozpoznaje i nazywa warzywa; wie, że są zdrowe

- dba o swoje rzeczy osobiste

- stara się opanować emocje; stosuje formy grzecznościowe w zależności od sytuacji

- precyzyjnie wykonuje prace plastyczno-techniczne; jest kreatywne

- zna sposoby przygotowania się ludzi do zimy

 

Co zwierzęta robią jesienią? (12 – 16.10.2020)

Dziecko:

- zna różne zwierzęta, nie tylko te zamieszkujące las

- umie się relaksować

- zna kolory jesieni

- wie, jak poszczególne zwierzęta przygotowują się do zimy

- wykonuje prace z tworzywa przyrodniczego

- rozróżnia stronę lewą i prawą

- rozróżnia dźwięki ciche i głośne

- potrafi utrzymać porządek w swoim otoczeniu

- samodzielnie przygotowuje materiały  i przybory do zajęć

- zna cechy charakterystyczne wybranych zwierząt oraz ich budowę

- zna nazwy zwierząt zapadających w sen zimowy

 

Co ptaki robią jesienią? (19 – 23.10.2020)

Dziecko:

- zna pojęcie „ekosystem” czyli miejsca życia zwierząt

- nazywa domy zwierząt

- wykonuje zadanie dotyczące określonej obserwacji przyrodniczej

- potrafi naśladować głosem różne ptaki

- potrafi dostosować oddech

- zna/rozpoznaje nazwy ptaków; poznaje budowę ptaka

- tworzy samodzielnie pracę wg własnego pomysłu

- poznaje różne zwyczaje ptaków, wie, kiedy je dokarmiać, a kiedy nie

- uczy się komponować pokarm dla różnych gatunków ptaków

 

Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy! (26 – 30.10.2020):

Dziecko:

- wie, jak należy dbać o zdrowie

- zna etapy powstawania chleba, zna nazwy różnych gatunków pieczywa

- potrafi wymienić określone zawody ludzi 

- potrafi przewidywać skutki swoich zachowań

- rozpoznaje niektóre gatunki zbóż

- jest miłe i kulturalne wobec innych

- potrafi wymienić produkty umieszczone  na „piramidzie zdrowia”

- segreguje produkty spożywcze

- potrafi wskazać produkty służące zdrowiu oraz produkty szkodliwe

- zgłasza swoje potrzeby, potrafi uzasadnić swoje decyzje

- potrafi nakryć do stołu

- zna urządzenia techniczne używane  gospodarstwie domowym i wie, do czego służą

- stara się mówić spokojnym głosem

 

 

Motylkowe zamierzenia wychowawcze na wrzesień 2020:

Motylki to my! (1 – 4.09.2020)

Dziecko:

- zna pomieszczenia przedszkola i pracowników

- czuje się współgospodarzem

- zna i przestrzega zasad i umów wynikających z pandemii

- zna zasady bezpiecznej zabawy w sali i na placu przedszkolnym

- bawi się zgodnie z innymi 

- nazywa emocje i określa swój nastrój

- dba o swoje części garderoby pozostawiając je w porządku

 

W naszym przedszkolu ( 7 - 11.09.2020)

Dziecko:

- poznaje innych w drodze rozmowy

- zna i przestrzega zasad i umów wynikających z Kodeksu Przedszkolaka

- współdziała w zespołach

- stosuje  formy grzecznościowe

- bezpiecznie korzysta ze sprzętu terenowego

 

Jesień w parku w lesie (14 – 18.09.2020)

Dziecko:

- zna nazwy i wygląd niektórych drzew liściastych

- jest twórcze ruchowo

- umie się skoncentrować na wykonaniu zadania

- potrafi wymienić cechy lasu i parku; dostrzega różnice w ich wyglądzie

- przestrzega ustalonych zasad współżycia   w grupie

- zna niektóre grzyby jadalne i trujące

- samodzielnie ubiera się i rozbiera w szatni

 

Jesień w sadzie i w ogrodzie (21 – 30.09.2020)

Dziecko:

- zna i nazywa różne owoce

- szybko stawia się na zbiórkę

- rysuje kolorowa kredą

- opisuje owoce różnymi przymiotnikami

- podaje właściwe rozwiązania

- rozpoznaje dźwięki otoczenia

- zna właściwości zdrowotne soków owocowych

- rysuje wg kodu

- przyjmuje określone role społeczne

- zna miejsca bezpiecznej zabawy i bawi się bezpiecznie z innymi

- rozumie konieczność zdrowego odżywiania

- ćwiczy wg polecenia N.

- rozumie pojęcia sad i ogród

- przestrzega ustalonych przepisów zabawy

- dzieli nazwy owoców na sylaby i głoski

- wypowiada się na temat zdrowego odżywiania

 

 

 

 

pszczolki
tygryski
krasnale
żabki
misie
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.