OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Co słychać w ulu?

Marzec u Pszczółek:

„Marcowa pogoda”- omawianie zmienności zjawisk atmosferycznych, worzenie kalendarza pogody, wyjaśnienie pojęcia „W marcu jak w garncu”.
Dopasowywanie odpowiednich ubrań do pogody, doskonalenie umiejętności ubierania się i rozbierania.
Utrwalanie i stosowanie zwrotów grzecznościowych.
Poznawanie pracy dentysty, przypomnienie zasad higieny jamy ustnej.
Realizacja IV modułu Międzynarodowego Projektu Emocja, wyjaśnienie pojęcia „empatia”.
Nauka piosenki „Mam serduszko” w języku migowym.
Budowanie poczucia własnej wartości.
Budowanie relacji, wykonywanie ćwiczeń wg ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Przeliczanie w zakresie 5 na konkretach - Darach Froebla.
Wyjaśnienie pojęcia matematyka, czym się zajmują matematycy i dziedzina nauki.
Rozpoznawanie narzędzi ogrodowych.
Założenie hodowli parapetowej.
Poznawanie kwiatów kwitnących wczesną wiosną.
Zapoznanie z podstawową budową kwiatów i etapami wzrostu.
"Nowalijki” - zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw, wdrażanie do dbania o własne zdrowie.
Nabywanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem.
Poznanie zawodu lekarza. Zabawa tematyczna u lekarza z użyciem rekwizytów.
Budzenie zainteresowania tradycjami wielkanocnymi.
Zakładamy hodowlę owsa – wspólne sianie owsa.
Celebrowanie dnia muffina, wypiekanie świątecznych babeczek.
Ozdabianie wielkanocnych jajek.
Zapoznanie z cyfrą 5 przelicznie w zakresie 5 na konkretach.
Doskonalenie cięcia nożyczkami.

 

 

 

Luty u Pszczółek

Realizacja III modułu Międzynarodowego Projektu Emocja.

Rozmowy indywidualne na temat nastroju dzieci, określanie świadomości emocji, przyczyn ich powstawania i zachowania wywołanego emocjami.
Wyjaśnienie pojęć:szacunek, przyjaźń, magia słów.
„Nasze domy” – tworzenie domów z figur geometrycznych.
Wprowadzenie szóstego daru Froebla- klocki, cegiełki o różnych płaszczyznach.
Czytanie zimowej bajki relaksacyjnej.
Tworzenie medali wdzięczności.
Kaczka - Dziwaczka”- rozmowy o różnych zawodach inspirowane wierszem J. Brzechwy.
„Pieczemy pizzę”- układanie elementów na powierzchni koła (samodzielnie wyciętego), zapoznanie z etapami powstawania pizzy, celebrwanie Miedzynarodowego Dnia Pizzy.
„Od ziarna do chleba”, poznanie pracy młynarza i piekarza; wytwarzanie mąki z ziaren pszenicy przy użyciu moździerzy
„Która nitka jest dłuższa?”- zabawy badawcze; porównywanie długości, zwijanie w kłębki. Badanie stałości ilości nieciągłych, rozwijanie umiejętności porównywania długości.
Poznanie zawodu ogrodnika i projektanta ogrodów – zajecia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
„Która gazeta jest najdłuższa?”- rozrywanie i sklejanie różnych fragmentów gazet w małych podgrupach.
„Mój instrument” - wykonanie instrumentów – kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem odpadów.
Celebrowanie dnia kota: poznawanie życia kotów.
„ Miękka układanka”– układanie obrazów ze skrawków kolorowych tekstyliów, mandale z wykorzystaniem darów froebla.
Tańcowała nitka…” – malowanie nitką  - wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy.
„ Zabawa z rolką” -  zabawa rozwijająca wyobraźnię.
Wprowadzenie siódmego daru Froebla- mozaika geometryczna.
Zwierzęta egzotyczne” – słuchanie wierszy Doroty Kossakowskiej, zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt żyjących  w ZOO.
Zwierzęta i ich dzieci”–zabawa dydaktyczna; rozwijanie myślenia i uwagi.
„Kolorowy słoń” – poznajemy rodzaje słoni i ich życie na różnych kontynentach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
„Słoń” – przeliczanie słoni, kolorowanie największego.
Celebrowanie dnia dinozaura.
Utrawalanie i rozpoznawanie cyfr 1-4. Przeliczanie na konkretach w zakresie 4.


Styczeń u Pszczółek


- Prąd elektryczny” - słuchanie opowiadania Joanny Myślińskiej, rozmowa z dziećmi na  temat opowiadania i własnych doświadczeń, wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów.

- Wprowadzenie czwartego Daru- drugie klocki. Nauka przeliczania w zakresie czterech.

- „ Co jest potrzebne do sprzątania?” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wybranym sprzętem służącym do utrzymania porządku, zachęcanie do pomocy  w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp,.
- „ Bal lalek” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej, kształcenie uwagi podczas słuchania opowiadania ilustrowanego dwiema lalkami   - pacynkami (sylwetami, kukiełkami itp.).

- „Korale dla lalek” – nawlekanie makaronu na  sznurek.
- Tworzenie cyfry 4  różnego materiału przyrodniczego.

- „Kolorowe balony” – praca plastyczna, kształcenie umiejętności prawidłowego nabierania farby pędzlem.
- „Maski karnawałowe” – praca plastyczna, budzenie zadowolenia z samodzielnie ozdobionej maski, wdrażanie do ukończenia pracy.
- Wprowadzenie cyfry 4, przypomnienie wyglądu cyfr 1,2,3.

- „ Wolno – szybko” – zabawy i ćwiczenia na  zmianę tempa w muzyce, utrwalenie pojęć: wolno, szybko.

- „Bal karnawałowy”- integrowanie dzieci podczas przedszkolnego balu, wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy.

- Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, - dziecko widzem i aktorem, zapoznanie z postacią, historią powstania książki a później filmu.
- Przedstawienie sylwety Kubusia Puchatka i oglądanie fragmentu ekranizacji filmowej z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
- Niespodzianka dla babci i dziadka” –praca plastyczna, kolorowanie serduszek, wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami.
- Wprowadzenie piątek Daru Froebla- sześciany i ostrosłupy.
- „Rodzina” – wypowiedzi dzieci na  podstawie wiersza „Moja rodzina”, ilustracji i własnych doświadczeń.

„Moja babcia i mój dziadek”– słuchanie piosenki Jolanty Kucharczyk.

- „Budujemy dom” – przyklejanie powstałych z figur geometrycznych domów na  kartkę, dorysowywanie drzew, trawy, słonka.

- Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
- „Drzewko szczęścia” – wykonanie drzewka,  przyklejanie serduszek z „dziurkacza” do wyklejonego drzewka.
- „Czerwony Kapturek” – opowiadanie bajki przez dzieci na  podstawie historyjki obrazkowej, wyróżnianie postaci  w bajce, zapoznanie z bajką z wykorzystaniem teatrzyku Froebla z daru 2„Czerwony Kapturek”
- Dzień Puzzli, poznawanie historii puzzli, ich początków. Układanie puzzli tradycyjnych i wirtualnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Zabawy z językiem angielskim:

„Move”

https://www.youtube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

„Looby Loo”
https://www.youtube.com/watch?v=jbBbRjs_niM&ab_channel=Cocomelon-NurseryRhymes

“Old Mc Donald had a farm”

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

 

Grudzień u Pszczółek

Zagadnienia w trakcie pracy zdalnej:

„W świecie dinzaurow”:

  • zabwy matematyczne,
  • wysłuchanie wiersza pod tytułem „Mały dinozaur”,
  • zabawa naśadowcza „Dinozaury na spacerze,”
  • określanie połozenia dinozaura w przestrzeni,
  • „Skamieliny" - zabawa plastyczna,
  • „Podróż małych dinozaurów” - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

„Międzynarodowy projekt Emocja”, moduł II „Wyobraźnia” (blok tematyczny nie został zrealizowany w listopadzie i będziemy realizować go w grudniu)

„Kulka”- zabawa w połączeniu z improwizacją ruchowa do wiersza.

„Balonowy Tapir”- wyjaśnianie zjawiska elektrostatycznego.

Tworzenie drzewka emocjii.

Nauka wiersza Natalii Martenki pt „Nasza wyobraźnia”.

Taniec wyobraźni.

„Co przynosi zima?”

Dziecięca matematyka ”Fruwające płatki”- określanie położenia elementów w przestrzeni.

"Śnieżek pada” – ilustrowanie wiersza ruchem i próby mówienia tekstu z nauczycielem.

„Bałwanek”– utrawlenie figury koła; rozwijanie sprawności manualnych.

Dzień Herbaty: zapoznanie z etapami powstawania herbaty.

„Lewa, prawa” - ćwiczenia w orientacji własnego ciała.

„Czy śnieg jest czysty?” – zabawa badawcza z lodem.

„Moja śnieżynka” – odbijanie wzoru śnieżnego płatka, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyobraźni.

„Święta tuż tuż”

„Święty Mikołaj” – zabawy muzyczne przy piosence.

„Ubieramy wirtualną choinkę” – zabawa rozwijajaca logiczne myślenie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Tworzenie ozdób choinkowych.

Nauka piosenki „Siedem odważnych reniferów”

Celebrowanie dnia zimy.

Ile ozdób jest na  choince?”– zabawy matematyczne.

Słuchanie kolęd i pastorałek. Wspólny śpiew kolęd znanych dzieciom.

„Wigilia” – zabawa dydaktyczna, wspólne przygotowanie stołu wigilijnego.

„Zwierzęta zimą”

Obserwacja ptaków, poszukiwanie i rozpoznawanie śladów ptaków na  śniegu.

„ Las zimą” – przyklejanie sylwet zwierząt, doskonalenie cięcia nożyczkami.

"Wróbelki” - praca z wierszem  A. Bayer.

„Głodne ptaszki” – zbiorowa praca plastyczna, zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków

„Płochliwe sarenki” - opowieść ruchowa.

„Cicho – głośno”– zabawa z instrumentami - rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków.

Zabawy z językiem angielskim:

„One little dinosaur”

https://www.youtube.com/watch?v=TjmGTbNLj6Q&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

„I have a pet”

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

“I`m little snowman”

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

We Wish You a Merry Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


 

Listopad u Pszczółek:

Jak przekazujemy informacje?

Listonosz - poznawanie zawodu listonosza.

Celebrowanie „Dnia Makaronu”- zabawy sensoryczne.

„Urząd pocztowy” - rozmowa na temat roli urzędu pocztowego w życiu człowieka.
 
„Co robię w dzień, co robię w nocy?” – swobodne wypowiedzi – rozwijanie mowy.
 
„Krótki dzień – długa noc” – zabawy relaksacyjne (masażyki).
 
Zabawy z językiem angielskim: „ This is The Way”.
 
Celebrowanie „Dnia Jeża”: uzupełnianie wiadomości o jeżach
 
Dzień niepodległości - wyjaśnienie słowa patriotyzm, prezentacja polskiej flagi i symboli Polski.
 
Międzynarodowy projekt Emocja, moduł II „Wyobraźnia”
 
„Kulka”- zabawa w połączeniu z improwizacją ruchowa do wiersza.
 
Balonowy Tapir”- wyjaśnianie zjawiska elektrostatycznego.
 
Tworzenie drzewka emocji.
 
Nauka wiersza Natalii Martenki pt „Nasza wyobraźnia”.
 
Taniec wyobraźni.
 
Kapie, kropi, mży: poznajemy symbole jesiennej pogody.
 
„Idziemy na spacer”– opowieść ruchowa.
 
Deszcz” – słuchanie i rozmowa na temat wiersza Doroty Kossakowskiej.
 
„Roztańczone kropelki”– słuchanie muzyki, zabawy rytmiczne do muzyki Preludium Deszczowe Fryderyka Chopina.
 
„Zabawy wodą” – wykonywanie eksperymentów, zapoznanie z zastosowaniem wody, nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko, zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody.
 

Październik u Pszczółek:
Poznajemy warzywa uprawiane w ogrodzie.
Jesienne prace porządkowe w ogrodzie.
„I like an apple” nauka nazw owoców i warzyw po angielsku.
Mały, większy, największy, okrągły, podłużny, poznajemy przymiotniki.
Witamy Panią Jesień.
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień: DZIEŃ DRZEWA - sadzimy drzewa i wrzosy.
Znamy kolory podstawowe i pochodne.
Poznajemy figurę geometryczną: koło.
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień mycia rąk.
Znamy kolory jesieni.
Wiemy co zwierzęta i ptaki robią jesienią.
„Animals” poznajemy nazwy zwierząt w języku angielskim.
Poznajemy instrumenty perkusyjne: bębenek, grzechotka, tamburyn.
Uczymy się o domach zwierząt.
Poznajemy nazwy ptaków.
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień Origami.
Wiemy dlaczego warto jeść warzywa i witaminy.
Zabawy ruchowe z elementem rzutu i celowania.
Poznajemy różnego rodzaju produkty mleczne.
Poproszę, dziękuję, przypominamy zasady kultury obowiązującej przy stole.
 

 
Wrzesień u Pszczółek:
Poznajemy naszą salę.
Budujemy z różnego rodzaju klocków.
Poznajemy zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i ogrodzie.
„Jestem sobie przedszkolaczek” uczymy sie piosenki.

Hello song - zabawy muzyczne z językiem angielskim.
Poznajemy zabawy paluszkowe.
Uczestniczymy w zabawach integracyjnych.
Uczymy się magicznych słów.
Tworzymy Kodeks Przedszkolaka.
Zabawa z językiem angielskim: „Head, shoulder, knee, toes”.
Uczymy się dopasowywać strój do pogody i zakładać kapcie.
Poznajemy znaki drogowe i zasady ruchu drogowego.
Rozpoznajemy odgłosy ulicy. 
Poznajemy zawód policjanta.
Red light, green light - zabawy muzyczne z językiem angielskim.
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień Pierwszej Pomocy. 
Poznajemy zawartość przedszkolnej apteczki.
Realizujemy I moduł projektu „Emocja” pt. Kreatywność. 
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień Kropki.
Omawiamy wygląd zmieniających się jesienią drzew.
Sensoplastyka - malujemy drzewo.
Poznajemy grzyby jadalne i trujące.
Celebrujemy święto nietypowe: Dzień Przedszkolaka.
Poznajemy owoce rosnące w sadzie.

 

 

 
pszczolki
tygryski
krasnale
żabki
misie
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.