OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Warszawa Stolicą Czystości

Nasze przesdszkole realizuje program "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy" w ramach projektu "Warszawa Stolicą Czystości".

Projekt pod nazwą Warszawa Stolicą Czystości został rekomendowany do dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jednostką obsługującą i prowadzącą wszystkie działania wchodzące w skład projektu jest Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy.

Projekt zakłada edukację ekologiczną mieszkańców stolicy w celu przygotowania ich do pełnego wykorzystania inwestycji zaplanowanych w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy. Ogólnym celem projektu jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania społeczności lokalnych na stan środowiska (biotycznego i abiotycznego)”, natomiast celem bezpośrednim jest „podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska, a zwłaszcza selektywnej zbiórki odpadów”.

pszczolki
tygryski
krasnale
żabki
misie
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.