OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Ważne dokumenty

WAŻNE  od 18 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

każdy rodzic, który złożył delklarację o potrzebie korzystania z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii, jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi dokumentami i bezwzględnego ich przestrzegania, oraz dostarczenia podpisanych przez oboje prawnych opiekunów dziecka/dzieci do przedszkola - przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.

Druki są dostępne rownież w przedszkolu -można je pobrać w godzinach 6.30-13.00  lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny z dyrektorem - 508661186

podpisane dokumenty można również przesłać na adres e-mail przedszkola

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 i  OŚWIADCZENIA:

dla rodziców, którzy otrzymali informację, że ich dziecko może skorzystać z opieki Przedszkola nr 39 „Pod Topolami””

od 25 maja 2020 r. podczas trwania epidemii spowodowanej chorobą COVID-19

Zgoda na pomiar temperatury 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 


 

 

COVID WYTYCZNE:

WYTYCZNE MEN

WYTYCZNE GIS

 Zasady postępowania w przypadku choroby dziecka


 

Regulamin wycieczek


 

Polityka ochrony dzieci


 

Zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy... z 11 września 2008


 

Zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy... z 11 kwietnia 2012


 

Ustawa o systemie oświaty


 

Ustawa prawo oświatowe


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach


 

Zarządzenie Nr 6244/2014  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa


 

UCHWAŁA NR XXXIX/1031/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYz dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy


 

 

Ankieta dotycząca  opieki w dniach 30 marca do 9 kwietnia 2021 r.

pszczolki
tygryski
krasnale
żabki
misie
motylki

Linkihttp://przedszkole39.bip.um.warszawa.pl/

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.