OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

Rekrutacja

UWAGA WAŻNA ZMIANA 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Warszawy w bieżącym roku szkolnym nie będzie dyżurów wakacyjnych na dotychczasowych zasadach.

Każde Przedszkole pracuje w Warszawie przez 6 tygodni i przyjmuje wyłącznie dzieci zapisane do danego przedszkola.

Przedszkole nr 39 "Pod Topolami" będzie nieczynne od dnia 12 sierpnia 2020 -31 sierpnia 2020r.


 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.


 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli/przesłali na adres e-mail Przedszkola nr 39 wnioski nie składają ich powtórnie.


 

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.


 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć.

Szanowni Państwo,

Wnioski należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do dnia 20 marca 2020, PROSZĘ PRZESYŁAĆ WNIOSKI I DOKUMENTY DROGĄ E-MAILOWĄ -  na adres p39@edu.um.warszawa.pl, można też włożyć do skrzynki pocztowej zawieszonej przy wejściu do przedszkola.

Wnioski należy składać/przesyłać wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane we wniosku kryteria.

UWAGA

JEŚLI NIE ZŁOŻYSZ WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W PALCÓWCE PIERWSZEGO WYBORU - NIE BĘDZIESZ BRAŁ UDZIAŁU W REKRUTACJI.


 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z dotychczasowego hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisówNie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

Jeśli ktoś z Państwa ZAPOMNIAŁ LUB NIE MA HASŁA DO SYSTEMU a będzie korzystał z opieki w czasie wakacji proszę o kontakt telefoniczny w celu przekazania hasła najlepiej w godzinach 8-12 - 508661186.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyzury


 

krasnale
misie
żabki
motylki
pszczolki
tygryski

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.