OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

W smerfowym lesie

Czego uczyliśmy się we wrześniu w grupie czterolatków?

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Tydzień 4: Kolorowy park

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje relacje z rówieśnikami, pokonuje nieśmiałość
 • Adaptuje się w grupie przedszkolnej
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Współdziała w zabawie, koncentruje się na zabawie
 • Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 • Słucha czytanych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na  pytania
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Prawidłowo posługuje się ołówkiem, doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozróżnia spośród figur geometrycznych koło, posługuje się pojęciem okrągły
 • Określa wielkość i położenie elementów, stosuje określenia: na górze, na dole, przede mną, za mną, obok mniej
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Układa przedmioty zgodnie z rytmem
 • Wykonuje prace konstrukcje, buduje z klocków, piasku
 • Śpiewa piosenki, wykazuje poczucie rytmu
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i plastyczno-technicznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozróżnia i nazywa popularne owoce
 • Obserwuje przyrodę
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta (m.in. wiewiórkę, lisa, jeża, ślimaka, ptaki)
 • Zna zasady zdrowego odżywiania
 • Samodzielnie ogląda książki
 • Zna znaczenie słowa: wakacji

Czego uczyliśmy się w październiku w grupie czterolatków?

Tydzień 5: Bezpiecznie na drodze

Tydzień 6: Nasze zwierzaki

Tydzień 7: Jesienny las

Tydzień 8: Przygotowania do zimy

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi w grupie przedszkolnej
 • Stosuje formy  grzecznościowe
 • Współdziała w zabawie, koncentruje się na zabawie
 • Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 • Słucha czytanych tekstów i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na  pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza, recytuje krótkie teksty
 • Dzieli wyrazy na sylaby, podejmuje próby składania sylab w wyrazy
 • Prawidłowo posługuje się ołówkiem, doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozróżnia spośród figur geometrycznych trójkąt, posługuje się pojęciami: trójkąt, trójkątny
 • Stosuje określenia: wysoki, wyższy, niski, niższy, para
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Układa przedmioty zgodnie z rytmem
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykonuje prace konstrukcje, samodzielnie buduje z klocków
 • Śpiewa piosenki, wykazuje poczucie rytmu, porusza się w rytm muzyki
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Reguluje długość i siłę fazy wdechu i wydechu
 • Potrafi posługiwać się nożyczkami, pędzlem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych i plastyczno-technicznych
 • Stara się radzić sobie z emocjami
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozróżnia i nazywa popularne zwierzęta hodowane w domach, zna ich zwyczaje i potrzeby
 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie, wie, że przygotowują się do nadejścia zimy
 • Jest zainteresowanie książkami o zwierzętach
 • Wie, co to jest spiżarnia, przetwory, zapasy na zimę
 • Poznaje zawód policjanta
 • Zna numer alarmowy: 112
 • Wie, do czego służą w samochodzie pasy bezpieczeństwa i jak zachować się w samochodzie
 • Wie, co to jest sygnalizator świetlny i zebra, potrafi ich nazwy używać prawidłowo

Czego uczyliśmy się w listopadzie w grupie czterolatków?

Tydzień 9: W baśniowej krainie

Tydzień 10: Bohaterowie polskich legend

Tydzień 11: Pomysły na deszczowe dni

Tydzień 12: Nasze ulubione książki

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, oczekuje spokojnie na swoją kolej
 • Jest zainteresowane bajkami i legendami, rozpoznaje popularnych bohaterów bajek i legend
 • Zna legendy o smoku wawelskim i o Warsie i Sawie
 • Interesuje się książkami, ogląda ilustracje
 • Zna podstawowe pojęcia dotyczące książki: autor, tytuł, ilustracja, okładka
 • Zna zawody związane z książkami: bibliotekarz, księgarz, autor, wydawca
 • Nazywa polskie symbole narodowe, zna barwy narodowe Polski
 • Potrafi wyrazić szacunek podczas słuchania hymnu narodowego
 • Rozwiązuje zagadki
 • Określa mimiką swój nastrój
 • Jest empatyczne, rozpoznaje emocje przedstawione symbolicznie na emotikonach
 • Zna nazwy części ciała
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Posługuje się nożyczkami, pędzlem, lepi z plasteliny
 • Rozróżnia figurę geometryczną – kwadrat, posługuje się pojęciem kwadratowy
 • Liczy elementy w zakresie 10, wyklaskuje liczebniki
 • Ustala za pomocą liczmanów wyniki dodawania i odejmowania w zakresie 6
 • Określa położenie elementów, stosując określenia: nad, pod
 • Rozumie pojęcia: najmniejszy, średni, największy
 • Układa przedmioty zgodnie z podanym rytmem
 • Wykonuje prace konstrukcje, w tym buduje prosty instrument muzyczny
 • Śpiewa piosenki
 • Potrafi poruszać się przy muzyce, zgodnie z rytmem i tempem w muzyce
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, w tym nowej techniki fumage
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Jest sprawne ruchowo
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

Czego uczyliśmy się w grudniu w grupie czterolatków?

Tydzień 13: Chcemy być potrzebni

Tydzień 14: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 15: Witamy zimę

Tydzień 16: Wesołych świąt

Umiejętności dziecka:

 • Ma pozytywne relacje rówieśnicze, chętnie bawi się w grupie
 • Samodzielnie organizuje zabawy
 • Okazuje szacunek i życzliwość dzieciom w przedszkolu, uczy się empatii
 • Rozpoznaje i szanuje emocje swoje i innych dzieci, stara się sobie radzić z emocjami
 • Bierze udział w akcji charytatywnej
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Udziela odpowiedzi na  pytania
 • Uczy się na pamięć wiersza
 • Rozwiązuje zagadki
 • Układa puzzle
 • Wie, jakie są tradycje związane z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Odczuwa przynależność do rodziny w kontekście tradycji świątecznych
 • Oczekuje z radością na zbliżające się święta
 • Śpiewa piosenki i kolędę
 • Bierze udział w zajęciach umuzykalniających
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych, wykonuje ozdoby na choinkę
 • Koduje obrazki
 • Formułuje hipotezy – kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Wykazuje się opiekuńczą postawą wobec ptaków – dokarmia ptaki
 • Kształtuje w sobie wrażliwość wobec zwierząt, wie posiadają one zdolność odczuwania
 • Zna popularne nazwy gatunków ptaków
 • Uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych, rozwija sprawność fizyczną
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabawy

Czego uczyliśmy się w styczniu w grupie czterolatków?

Tydzień 17: Nowy Rok

Tydzień 18: Bale w karnawale

Tydzień 19: Święto babci i dziadka

Tydzień 20: Zimowa olimpiada

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje aktywność zabawową
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych – jest coraz bardziej sprawne fizycznie
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
 • Doskonali mowę i myślenie
 • Ćwiczy pamięć, recytuje wiersz
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Wie, jak rozplanować elementy na kartce
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wie, kiedy rozpoczyna się nowy rok
 • Posługuje się nazwami pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia
 • Dostrzega rytmy, kontynuuje je
 • Wymienia członków swojej rodziny
 • Opisuje swoich dziadków
 • Rozwija w sobie szacunek do osób starszych – wzmacnia odczuwanie więzi rodzinnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Tańczy przy muzyce
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Dekoruje salę na bal karnawałowy
 • Bierze udział w balu karnawałowym

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Tydzień 21: Dbamy o swoje zdrowie

Tydzień 22: Malujemy kolorowy świat

Tydzień 23: Mamy różne domy

Tydzień 24: Kim będę, gdy dorosnę?

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się zgodnie z dziećmi, uczestniczy w różnych zabawach, przestrzega zasad zabawy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Buduje z klocków
 • Słucha z uwagą różnych tekstów
 • Odpowiada na pytania, buduje zdania
 • Wzbogaca słownictwo i posługuje się nim
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Doskonali sprawność manualną: rysuje kredkami, ołówkiem
 • Doskonali słuch, wzrok
 • Przelicza elementy w zakresie 5
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiejś cechy
 • Rozpoznaje figury geometryczne
 • Słucha piosenek i uczy się ich śpiewać
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Przestrzega reguł podczas zabaw i gier
 • Wymienia przyczyny pogorszenia się zdrowia, kształtuje nawyki higieniczne
 • Wie, że domy ludzi są budowane z różnych materiałów
 • Potrafi wymienić kilka nazw zawodów
 • Opowiada, co chciałoby w przyszłości robić, jaki chciałoby wykonywać zawód, próbuje uzasadnić swój wybór

 

 

misie
smerfy
motylki
pszczolki
żabki
tygryski

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.